Bản mẫu:Cb-ph2

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikipedia. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Việc lặp lại phá hoại sẽ dẫn đến việc bị cấm sửa đổi. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-ph2}}
{{subst:Cb-ph2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-ph2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-ph2}} thay vì {{cb-ph2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-ph
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-ph1}} {{cb-ph2}} {{cb-ph3}} {{cb-ph4}} {{cb-ph4im}}