Bản mẫu:Trang thành viên

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này có thể được đặt vào các trang tại không gian thành viên để nhắc nhở người xem về sự khác nhau của chúng so với các trang có chứa nội dung bách khoa. Bạn được khuyến khích đặt bản mẫu này với {{thế:Trang thành viên}} để nó luôn được hiển thị ngay cả khi nó được hiển thị trên các trang bản sao không dùng bản mẫu này.

Tham số

 • {{User page|logo=yes|noindex=yes}}
  • |logo=yes – hiển thị logo của Wikipedia ở phía trái (mặc định hidden)
  • |logo=right - hiển thị logo của Wikimedia phía bên phải (mặc định hidden)
  • |noindex=yes – ngăn các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu của trang (mặc định no)
  • |rounded=yes - bo tròn các góc của bản mẫu (mặc định no)
  • |border-radius=15px - thay đổi độ bo tròn của các góc, nếu rounded=yes đã được thiết chỉnh (mặc định 15px)
  • |border-s=1 - độ dày của đường viền (mặc định 1)
  • |border-c=#ffc9c9 - màu của đường viền (mặc định #ffc9c9)
  • |background=#fffff3 - thay đổi màu nền (mặc định #fffff3)
  • |style=no - thay đổi thiết kế của bản mẫu sang kiểu mặc định của {{Ombox}}
  • |short=yes - căn giữa và làm cho bản mẫu trở nên nhỏ hơn