Bước tới nội dung

Bản mẫu:Userbox-2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
id1{{{info}}}id2
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]
{{userbox-2
| side-box 1 color
| main box color
| ID/icon 1
| message
| ID/icon 2
| border color (defaults to same as side-box 1)
| side-box 2 color (defaults to same as side-box 1)
}}

Mở rộng

[sửa mã nguồn]
{{userbox-2
| float     = 
| border-c   = border color
| border-s   = border width

| id1      = side-box 1 content
| id1-c     = side-box 1 color
| id1-p     = side-box 1 padding
| id1-s     = side-box 1 font size
| id1-fc    = side-box 1 font color
| id1-lh    = side-box 1 line height
| id1-op    = side-box 1 CSS properties

| info     = main box content
| info-a    = main box horizontal alignment
| info-c    = main box color
| info-p    = main box padding
| info-s    = main box font size
| info-fc    = main box font color
| info-lh    = main box line height
| info-op    = main box CSS properties

| id2      = side-box 2 content
| id2-c     = side-box 2 color
| id2-p     = side-box 2 padding
| id2-s     = side-box 2 font size
| id2-fc    = side-box 2 font color
| id2-lh    = side-box 2 line height
| id2-op    = side-box 2 CSS properties

| usercategory = user category (optional)
| usercategory2 = user category (optional)
}}
 • If border-c is not specified, id1-c will be used
 • All parameters are optional