Bước tới nội dung

Bản mẫu:Userbox

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{info}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này để tạo hộp userbox để hiển thị trên trang thành viên.

Tham số

{{userbox
| bodyclass   = <!--Adds an HTML class attribute to the entire template's HTML table, to allow for styling, emission of microformats, etc. -->
| float     = <!--left|right|none (default = left)-->
| border-c   = <!--border color (default = id-c)-->
| border-s   = <!--border width in pixels (default = 1)-->
| id      = <!--id image and/or text-->
| id-a     = <!--id horizontal alignment left/center/right/justify (default = center)-->
| id-c     = <!--id background color (default = #d0d0d0)-->
| id-fc     = <!--id font color (default = black)-->
| id-s     = <!--id text size in points (default = 14)-->
| id-p     = <!--id cell padding (default = 0 1px 0 0)-->
| id-lh     = <!--id line height (default = 1.25em)-->
| id-op     = <!--id other CSS parameters-->
| id-w     = <!--id box width in pixels (default = 45)-->
| id-h     = <!--id box height in pixels (default = 45)-->
| info-class  = <!--Adds an HTML class attribute to the "info" HTML table-row, to allow for styling, emission of microformats, etc. -->
| info     = <!--info text and/or image-->
| info-a    = <!--info horizontal alignment left/center/right/justify (default = left)-->
| info-c    = <!--info background color (default = #e0e0e0)-->
| info-fc    = <!--info font color (default = black)-->
| info-s    = <!--info text size in points (default = 8)-->
| info-p    = <!--info padding (default = 0 4px 0 4px)-->
| info-lh    = <!--info line height (default = 1.25em)-->
| info-op    = <!--info other CSS parameters-->
| nocat     = <!--block page category declarations (default = false)-->
| usercategory = <!--user category (optional)-->
| usercategory2 = <!--user category (optional)-->
| usercategory3 = <!--user category (optional)-->
}}
 • Tất cả các tham số là tùy chọn
 • Hình ảnh thường được thu nhỏ đến x45px hoặc ít hơn.

Xem thêm