Bước tới nội dung

Bản mẫu:Userboxtop

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể dùng để xếp các userbox vào một cột duy nhất.


Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Userboxtop
| toptext     = 
| toptextstyle  = 
| align      = 
| left      = 
| backgroundcolor = 
| bordercolor   = 
| extra-css    = 
| textcolor    = 
}}

{{userboxname1}}
{{userboxname2}}
{{userboxname3}}
{{userboxname4}}
{{...etc}}}

{{Userboxbottom}}

Lưu ý rằng{{Userboxbottom}} cần được tách khỏi userbox cuối bằng dòng mới. Khi không có dòng mới, các văn bản khác trong trang có thể xuất hiện trong khu vực userbox.

Tham số[sửa mã nguồn]

Tất cả tham số là tuỳ chọn.

Parameter Description
toptext (or the first positional parameter) Overrides the default header "Userboxes". Can include wiki-markup.
toptextstyle Additional CSS code for the toptext.
align (or the second positional parameter) left or center or right (default)
left Left margin in CSS's ems. Defaults to 1.
backgroundcolor Any web color (name or #XXXXXX hex format). Defaults to #FFFFFF.
bordercolor Any web color (name or #XXXXXX hex format). Defaults to #99B3FF.
extra-css Additional CSS code for the box itself.
textcolor Any web color (name or #XXXXXX hex format). Defaults to #000000.

Bạn có thể thêm ngắt dòng bằng {{userboxbreak}}.

Ẩn userbox[sửa mã nguồn]

Bạn có thể ẩn các userbox được tổ chức bằng kiểu bản mẫu này. Chỉ cần vào Đặc biệt:Trang tôi/skin.css và thêm vào những dòng sau:

table.userboxes { display: none; }

Xem thêm[sửa mã nguồn]