Bản mẫu:Userboxtop

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Mục đích

Để thu thập các "hộp người dùng" vào thành nhóm trong một cột một cách dễ dàng.

Cách sử dụng

{{userboxtop
| bordercolor = 
| backgroundcolor = 
| align = 
| toptext = 
| extra-css =
}}

[userboxes]

{{userboxbottom}}

Tất cả các thông số ở đây là tuỳ ý.

Bạn có thể cho thêm các phần ngắt quãng bằng cách cho thêm tiêu bản {{userboxbreak}}. Xin xem chi tiết tiêu bản này.

Làm ẩn các userbox

Bạ ncó thể làm ẩn các userbox (hộp người dùng) bằng cách sử dụng dạng này (cũng như một vài dạng khác) của tiêu bản dựa trên cơ sở tổ chức của userbox. Đơn giản bằng cách sửa userspace (không gian người dùng) CSS đè lên (ví dụ, monobook.css cho kỹ năng Monobook) và thêm vào mã sau –

#userboxes { display: none; }

Xem thêm