Bản mẫu:Userboxbreak

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Mục đích

Cho phép thêm vào các đoạn ngắt của một nhóm các userboxe (để phục vụ cho mục đích phân loại: ví dụ, bạn có thể sử dụng phần đầu tiên/mặc định cho loại ngôn ngữ, phần thứ hai cho các sở thích và làm tiếp như vậy cho các phần khác). Tiêu bản này được sử dụng cùng với tiêu bản {{userboxtop}} và tiêu bản {{userboxbottom}} (xin xem phần hướng dẫn phía dưới).

Cách sử dụng

{{userboxtop}}

[boxes]

{{userboxbreak
| toptext = 
}}

[more boxes]

{{userboxbottom}}

Xem thêm