Bản mẫu:Vô danh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

thảo luận quên ký tên này là của một thành viên nào đó.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Khi có một người quên kí tên thì hãy sử dụng bản mẫu này để ghi tên người viết. Đối với thành viên IP, hãy dùng bản mẫu {{Vô danh IP}}

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{thế:Vô danh|1=|2=}}

Trong đó:

Khi có một người quên ký tên thì hãy sử dụng bản mẫu này để ghi tên người viết.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên người dùng1

Tên của người dùng viết lời bình luận. Giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Người dùngbắt buộc
Giờ và ngày tháng2

Lúc gửi lời bình luận theo định dạng trong lịch sử trang.

Chuỗi dàitùy chọn

Lưu ý: Các thảo luận trên Wikipedia đều được ký tên bằng giờ UTC, trong khi thời gian hiển thị ở lịch sử trang thì tương ứng với múi giờ trong Tùy chọn cá nhân của bạn (có thể không trùng với giờ UTC), vì thế cần tính toán chênh lệch múi giờ và sử dụng giờ UTC khi điền vào bản mẫu. Nếu việc chuyển đổi thời gian sang giờ UTC khó khăn đối với bạn hoặc bạn đang vội, có thể chỉ cần ghi ngày tháng.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. {{thế:Vô danh|Ví dụ}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. thảo luận quên ký tên này là của Ví dụ (thảo luận • đóng góp).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. {{thế:Vô danh|Ví dụ|12:34 UTC 6 tháng 3 năm 2013}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. thảo luận quên ký tên này là của Ví dụ (thảo luận • đóng góp) vào lúc 12:34 UTC 6 tháng 3 năm 2013.