Bản mẫu:Vô danh IP

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

— thảo luận quên ký tên này là của một địa chỉ IP

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Vô danh IP}} dùng để ký tên giùm trong trường hợp một IP quên ký tên trong khi thảo luận. Bản mẫu này tương tự như {{Vô danh}}, ngoại trừ nó không liên kết đến trang thành viên, bởi một IP thì không nên có trang thành viên.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{thế:Vô danh IP|Số IP|Thời gian}}

Thời gian
Xem ở lịch sử trang để biết giờ, ngày tháng năm mà IP đăng thảo luận.

Lưu ý: Các thảo luận trên Wikipedia đều được ký tên bằng giờ UTC, trong khi thời gian hiển thị ở lịch sử trang thì tương ứng với múi giờ trong Tùy chọn cá nhân của bạn (có thể không trùng với giờ UTC), vì thế hãy điền vào bản mẫu thời gian đã được chuyển đổi sang giờ UTC. Nếu việc chuyển đổi thời gian sang giờ UTC khó khăn đối với bạn hoặc bạn đang vội, có thể chỉ cần ghi ngày tháng.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{thế:Vô danh IP|255.255.255.255|12:14, ngày 1 tháng 1 năm 2011 (UTC)}}

cho ra: — thảo luận quên ký tên này là của 255.255.255.255 (thảo luận) 12:14, ngày 1 tháng 1 năm 2011 (UTC)

  • {{thế:Vô danh IP|255.255.255.255}}

cho ra: — thảo luận quên ký tên này là của 255.255.255.255 (thảo luận)