Bước tới nội dung

Bản mẫu:Wikidata hình ảnh

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Wikidata image có thể được thêm vào các bản mẫu hộp thông tin để triển khai theo dõi các bài viết bằng cách sử dụng hộp thông tin có thể được cải thiện bằng cách thêm hình ảnh. Khi một bài viết sử dụng hộp thông tin không có hình ảnh, nhưng Wikidata của bài viết có hình ảnh, bài viết được thêm vào thể loại theo dõi ẩn (Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata). Khi một hình ảnh được thêm vào hộp thông tin, bài viết sẽ bị xóa khỏi thể loại. Bản mẫu cũng cho phép loại trừ các bài viết riêng lẻ khỏi thể loại mà không cần thêm hình ảnh.

Sử dụng

Thêm phần sau vào mẫu (nếu cần, thay đổi "image" đến bất kỳ tên tham số nào mà mẫu sử dụng để hiển thị hình ảnh):

<includeonly>{{Wikidata image |1={{{image|}}} }}</includeonly>

Để cho phép các bài viết riêng lẻ sử dụng bản mẫu được loại trừ khỏi danh thể loại theo dõi, thay vào đó hãy thêm các mục sau:

<includeonly>{{Wikidata image |1={{{image|}}} |2={{{nocat_wdimage|}}} }}</includeonly>

Tham số

Bản mẫu này chấp nhận hai tham số chưa được đặt tên:

  1. (cần thiết) Nếu không có giá trị nào được chỉ định, hãy thêm thể loại theo dõi. Đây phải là tên tham số được sử dụng bởi hộp thông tin để hiển thị hình ảnh, thường là {{{image|}}}.
  2. (tùy chọn) Nếu bất kỳ giá trị nào được chỉ định, không thêm thể loại theo dõi. Đây phải là một tên tham số được sử dụng bởi hộp thông tin để loại trừ một bài viết riêng lẻ khỏi thể loại, thường là {{{nocat_wdimage|}}}.

Thể loại theo dõi

Hộp thông tin sử dụng bản mẫu này

Xem thêm