Bản mẫu:Wikisource

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

  • {{wikisource}} – làm cho bản mẫu liên kết đến tiêu đề bài viết Wikisource.
  • {{wikisource|subject}} – làm cho liên kết bản mẫu đến chủ đề thay vì tiêu đề bài viết. Hữu ích nếu thông tin nằm trong một phần cụ thể trên Wikisource.
  • {{wikisource|name of article on Wikisource|displayname}} – làm cho bản mẫu liên kết đến name of article on Wikisource và hiển thị displayname trên bản mẫu.

Xem thêm