Bản mẫu:Yêu cầu di chuyển

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Dạng đầy đủ (tên bài mới A, có nêu lý do B, có liên kết đến trang thảo luận của bài C, có viết thêm câu thông báo tùy ý D):
 {{Yêu cầu di chuyển|A|B|C|D}} 
Trong đó:
  • A là tên bài mới yêu cầu di chuyển đến. Nếu bỏ trống tham số này[1] thì bản mẫu sẽ tự động hiển thị chung chung không nêu tên dưới dạng "Có người đề nghị trang <tên trang> nên được di chuyển."
  • B lý do di chuyển tên (nếu có thể). Nếu không có thì bỏ qua tham số này và đến các bước kế tiếp.[1]
  • C là tên trang thảo luận nơi thảo luận về việc đổi tên bài. Nếu bỏ trống tham số này[1] bản mẫu sẽ tự động cho liên kết đến Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang.
  • D là phần phụ chú thêm, có thể viết thêm lời nhắn, chú ý tùy ý. Nếu sử dụng | và không điền gì vào tham số này,[1] bản mẫu sẽ hiển thị thêm câu "Vui lòng không di chuyển trang cho tới khi thảo luận kết thúc(*)" . Nếu không dùng |, câu (*) sẽ không hiển thị.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

  • Dạng chỉ có 1 tên bài mới, với C phải điền là Thảo luận:<tên bài hiện tại>, nếu không, nó sẽ tự động đưa đường dẫn đến trang Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang:
 {{Yêu cầu di chuyển|A||C}} 
  • Dạng không có tên bài mới cụ thể, không nêu lý do:
 {{Yêu cầu di chuyển}} 
 {{Yêu cầu di chuyển|A|B}} 
  • Dạng đầy đủ (1 tên bài mới, thảo luận tại trang thảo luận của bài (B):
 {{Yêu cầu di chuyển|A|B|C}} 

Chú ý[sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c d Bỏ qua tham số có nghĩa là vẫn dùng dấu gạch đứng | nhưng không điền gì vào đó. Ví dụ, bỏ qua tham số A và B nhưng có điền tham số C và/hoặc D thì sẽ viết như sau: {{Yêu cầu di chuyển|||C|D}} .