Bản mẫu:YouTube

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Video trên YouTube

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng ở phần ==Liên kết ngoài== ở cuối các bài viết.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Liên kết đến video cụ thể[sửa mã nguồn]

 • {{YouTube | id | tựa đề }}
  • id là id của video, phần đằng sau https://www.youtube.com/watch?v= của URL, chẳng hạn: 9bZkp7q19f0
  • tựa đề (tham số tùy chọn) có thể được dùng thể thay thế miêu tả mặc định.

Liên kết đến kênh người dùng (user)[sửa mã nguồn]

 • {{YouTube |u = kênh người dùng | tựa đề}}
 • {{YouTube |user = kênh người dùng | tựa đề}}
  • kênh người dùng là phần đằng sau https://www.youtube.com/user/ của URL, chẳng hạn: MyTamOfficial.

Liên kết đến kênh (channel)[sửa mã nguồn]

 • {{YouTube |c = id của channel | tựa đề}}
 • {{YouTube |channel = id của channel | tựa đề}}
  • id của channel là phần đằng sau https://www.youtube.com/channel/ của URL, chẳng hạn: UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]