Các phần mở rộng song song (Lập trình)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Ngăn xếp .NET Framework

Phần mở rộng song song là tên phát triển cho việc quản lý mã nguồn lập trình đồng thời thư viện được xây dựng bởi sự cộng tác giữa phòng Nghiên cứu Microsoft và nhóm Ngôn ngữ chung thời gian thực tại Microsoft.

Thư viện được phát hành ở phiên bản.Net Framework 4.0 [1] Thư viện gồm 2 phần: LINQ song song (PLINQ) and Thư viện nhiệm vụ song song (TPL).[2][3] Nó chứa tập các cấu trúc dữ liệu kết hợp (CDS) – là tập dữ liệu có cấu trúc dùng trong việc đồng bộ và kết hợp các nhiệm vụ thực thi hiện hành.[4]

LINQ song song[sửa | sửa mã nguồn]

LINQ song song (PLINQ) là một phần thực thi cho ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ), thực hiện các truy vấn trên đối tượng song song (từ LINQ sang đối tượng) và dữ liệu XML (từ LINQ sang XML)

PLINQ có ý định mở ra việc khởi tạo các dự liệu tính song song bởi các truy vấn sử dụng.[2] Bất kỳ tính toán trên các đối tượng được thực hiện bằng các truy vấn dữ liệu có thể được song song hóa bởi PLINQ. Tuy nhiên các đối tượng cần phải thực thi giao diện IParallelEnumerable, được định nghĩa bởi chính PLINQ. Nó dùng bên trong TPL cho việc biên dịch.[4][5]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “What's New in the.NET Framework 4”. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2011. 
  2. ^ a ă “Programming in the Age of Concurrency: Concurrent Programming with PFX”. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2007. 
  3. ^ “MSDN Magazine: Task Parallel Library”. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2007. 
  4. ^ a ă “June 2008 CTP - Parallel Extensions to the.NET FX”. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2008. 
  5. ^ “More powerful aggregations in PLINQ”. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2008. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]