Cấu trúc luận (tâm lý học)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong tâm lý học, cấu trúc luận (Structuralism)[1] là một lý thuyết về ý thức được phát triển bởi Wilhelm Wundt và học trò Edward B. Titchener. Lý thuyết này đã được thử thách trong thế kỷ 20. Nó được tranh luận là người xứng đáng với tín dụng cho việc tìm kiếm lĩnh vực tâm lý học này, nhưng nó được chấp nhận rộng rãi rằng Wundt đã tạo ra nền tảng mà Titchener mở rộng. Cấu trúc như một trường học tâm lý tìm cách phân tích tâm trí người lớn (tổng số kinh nghiệm từ sơ sinh đến hiện tại) về các thành phần đơn giản nhất và sau đó tìm cách các thành phần này kết hợp với nhau để tạo ra những trải nghiệm phức tạp hơn cũng như cách chúng tương quan với các sự kiện vật lý. Để làm điều này, các nhà tâm lý học sử dụng nội tâm, tự báo cáo về cảm giác, quan điểm, cảm xúc, v.v.[2][3]

Titchener[sửa | sửa mã nguồn]

Edward B. Titchener, cùng Wilhelm Wundt, được ghi nhận cho lý thuyết cấu trúc. Nó được coi là "trường học" đầu tiên của tâm lý học[4][5]. Bởi vì ông là một sinh viên của Wilhelm Wundt tại Đại học Leipzig, những ý tưởng triết khoa học của Titchener về cách thức hoạt động của tâm trí bị ảnh hưởng nặng nề bởi lý thuyết của Wundt về tình nguyện và ý tưởng của ông về hiệp hộinhận thức (sự kết hợp thụ động và tích cực của các yếu tố của ý thức tương ứng). Titchener cố gắng phân loại các cấu trúc của tâm, như nhà hóa học phân loại yếu tố[6][7]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Donald K. Freedheim, Irving B. Weiner (eds.), Handbook of Psychology, Vol. 1: History of Psychology, John Wiley & Sons, 2003, p. 10; Arun Kumar Singh, The Comprehensive History of Psychology, Motilal Banarsidass, 1991, p. 123.
  2. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/569652/structuralism
  3. ^ https://www.boundless.com/psychology/the-history-of-psychology/origin-of-psychology/structuralism/
  4. ^ http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm
  5. ^ http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm
  6. ^ Vardanyan, Vilen (tháng 1 năm 2011). Panorama of Psychology. AuthorHouse. tr. 160. ISBN 978-1-4567-0032-4. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2013. 
  7. ^ Titchener (1929) Systematic Psychology: Prolegomena, p. 43

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]