Cổng thông tin:Trái Đất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trái Đất, cũng được gọi là Địa Cầu hay Quả Đất, là hành tinh thứ ba trong Thái Dương Hệ tính từ Mặt Trời trở ra. Địa Cầu là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh có đất và đá trong Thái Dương Hệ. Cho đến nay đây là nơi duy nhất trong toàn vũ trụ được biết là có sự sống. Tuổi của Địa Cầu được ước lượng vào khoảng 4,5 tỷ năm; trẻ hơn một ít là Mặt Trăng, vệ tinh tự nhiên của nó.


Trái Đất có thể tồn tại khoảng 4-5 tỷ năm nữa (sau 1,5 tỷ năm, kích thước Mặt Trời tăng lên và làm tiêu diệt mọi sự sống).

Trái đất có hình cầu hơi bẹt về hai cực (đường kính xích đạo lớn hơn 67 km so với đường kính đo theo hai cực). Khối lượng Trái đất là 5,9722 x 10^24kg.

Bán kính của Trái đất là 6.371 km. Diện tích Trái đất là 510.000.000 km2. Nước bao bọc tới 70,8% bề mặt Trái đất. Trái đất quay một vòng quanh Mặt trời hết 365,25696 ngày với tốc độ trung bình là 29,783 km/giây. Nhân loại tính đến ngày 29/6/2023 là 8,031 tỷ người.

Trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt Trời. Khoảng cách trung bình của Trái đất đến Mặt trời là 149.597.887 km, tương đương với 0.99731925 AU.

Diện tích Trái đất khoảng 510.000.000 km2. Trong đó, đất liền chiếm 29,2%( 148.940.000 km2 ), nước chiếm 70,8%( 312.369.000 km2 ).