Chiến tranh Đông Dương (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm Chiến tranh Đông Dương, tùy theo các quan điểm khác nhau, có thể nói đến 4 cuộc chiến tranh đã diễn ra tại Đông Dương trong thế kỷ 20 nhưng chỉ có hai trận chiến đầu được gọi là chiến tranh Đông Dương lần 1 và 2. Trang định hướng này có mục đích chỉ hướng đến một số bài có liên quan khác:

  1. Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, hay Chiến tranh Đông Dương (1946-1954)
  2. Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, hay Chiến tranh Việt Nam (1955-1975)
  3. Chiến dịch phản công biên giới Tây-Nam Việt Nam (Chiến tranh Đông Dương lần thứ 3)
  4. Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979 (Chiến tranh Đông Dương lần thứ 4)