Conway's Game of Life

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Game of life hay còn gọi là Life (Cuộc sống) là bài toán thuộc lĩnh vực cellcular automaton được đưa ra bởi John Horton Conway vào năm 1970.

Đây là một trò chơi mà không có người chơi. Sự tiến hóa của trò chơi được xác định bởi trạng thái ban đầu, và không cần thêm đầu vào nữa.

Là mạng lưới các ô (tế bào) tạo nên một không gian hai chiều không giới hạn. Trạng thái của ô: sống hoặc chết. Mỗi tế bào sẽ tương tác với tám hàng xóm (tế bào liền kề). Trạng thái tiếp theo của ô được quyết định theo quy tắc:

1. Ô đang sống mà có ít hơn hai hàng xóm đang sống sẽ chết
2. Ô đang sống mà có nhiều hơn 3 hàng xóm đang sống sẽ chết
3. Ô đang sống mà có 2 hoặc 3 hàng xóm đang sống sẽ tiếp tục sống
4. Ô chết mà có đúng 3 hàng xóm đang sống sẽ chuyển thành ô sống

Mẫu ban đầu là mầm của hệ thống.