Danh sách các Hội đồng hạt của Vương quốc Anh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Hạt (County) là đơn vị hành chính cao nhất tại xứ Anh (England) trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Các hạt của nước Anh là khu vực được sử dụng cho mục đích phân định ranh giới địa lý hành chínhchính trị. Tính đến tháng 4 năm 2009, trên toàn xứ Anh có tất cả là 27 hạt, và được chia nhỏ ra thành 48 quận, ở các quận có Hội đồng quận quản lý. Trong 27 hạt thì có 6 trong số đó là đô thị được gọi là hạt đô thị, những đô thị này không có Hội đồng cấp quận. Cũng giống như quận, đứng đầu các hạt cũng có Hội đồng hạt, Hội đồng hạt thành lập đầu tiên vào năm 1889 và nó được cải cách đáng kể vào năm 1974.

Những Hội đồng hạt ngày nay[sửa | sửa mã nguồn]

Chính quyền địa phương Thành lập Hội đồng Hội đồng quận Website
Hội đồng hạt Buckinghamshire 1889 4 Website chính thức
Hội đồng hạt Cambridgeshire 1974Cambs 5 Website chính thức
Hội đồng hạt Cumbria 1974 6 Website chính thức
Hội đồng hạt Derbyshire 1889 8 Website chính thức
Hội đồng hạt Devon 1889 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Dorset 1889 6 Website chính thức
Hội đồng hạt East Sussex 1889 5 Website chính thức
Hội đồng hạt Essex 1889 12 Website chính thức
Hội đồng hạt Gloucestershire 1889 6 Website chính thức
Hội đồng hạt Hampshire 1889 11 Website chính thức
Hội đồng hạt Hertfordshire 1889 10 Website chính thức
Hội đồng hạt Kent 1889 12 Website chính thức
Hội đồng hạt Lancashire 1889 12 Website chính thức
Hội đồng hạt Leicestershire 1889 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Lincolnshire 1974 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Norfolk 1889 7 Website chính thức
Hội đồng hạt North Yorkshire 1974 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Northamptonshire 1889 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Nottinghamshire 1889 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Oxfordshire 1889 5 Website chính thức
Hội đồng hạt Somerset 1889 5 Website chính thức
Hội đồng hạt Staffordshire 1889 8 Website chính thức
Hội đồng hạt Suffolk 1974 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Surrey 1889 11 Website chính thức
Hội đồng hạt Warwickshire 1889 5 Website chính thức
Hội đồng hạt West Sussex 1889 7 Website chính thức
Hội đồng hạt Worcestershire 1998Worcs 6 Website chính thức

Các Hội đồng cấp hạt trước kia từng tồn tại ở Anh[sửa | sửa mã nguồn]

Chính quyền địa phương Thành lập Hội đồng Bãi bỏ
Avon County Council 1974 1996
Bedfordshire County Council 1889 2009
Berkshire County Council 1889 1998
Cambridgeshire County Council 1889 1965Cambs
Cambridgeshire and Isle of Ely County Council 1965 1974
Cheshire County Council 1889 2009
Cleveland County Council 1974 1996
Cornwall County Council 1889 2009
Cumberland County Council 1889 1974
Durham County Council 1889 2009
East Riding County Council 1889 1974
East Suffolk County Council 1889 1974
Greater Manchester County Council 1974 1986
Hereford and Worcester County Council 1974 1998
Herefordshire County Council 1889 1974
Holland County Council 1889 1974
Humberside County Council 1974 1996
Huntingdon and Peterborough County Council 1965 1974
Huntingdonshire County Council 1889 1965
Isle of Ely County Council 1889 1965
Isle of Wight County Council 1890 1995
Kesteven County Council 1889 1974
Lindsey County Council 1889 1974
London County Council 1889 1965
Merseyside County Council 1974 1986
Middlesex County Council 1889 1965
Monmouthshire County Council 1889 1974Mon
North Riding County Council 1889 1974
Northumberland County Council 1889 1974
Rutland County Council 1889 1974
Shropshire County Council 1889 2009
Soke of Peterborough County Council 1889 1965
South Yorkshire County Council 1974 1986
Tyne and Wear County Council 1974 1986
West Midlands County Council 1974 1986
Westmorland County Council 1889 1974
West Riding County Council 1889 1974
West Suffolk County Council 1889 1974
West Yorkshire County Council 1974 1986
Wiltshire County Council 1889 2009
Worcestershire County Council 1889 1974Worcs

Trích nguồn[sửa | sửa mã nguồn]

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]