Danh sách vi xử lý Intel Core i7

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Sau đây là danh sách các Vi xử lý Intel Core i7.

Mục lục

Vi xử lý máy tính để bàn[sửa | sửa mã nguồn]

Vi kiến trúc Nehalem (thế hệ thứ nhất)[sửa | sửa mã nguồn]

"Bloomfield" (45 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-920
 • SLBCH (C0)
 • SLBEJ (D0)
2.67 GHz 1/1/1/2[Note 1] 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 20× 2133 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 11 năm 2008
 • BX80601920
 • AT80601000741AA
$284
Core i7-930
 • SLBKP (D0)
2.8 GHz 1/1/1/2 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 21× 2133 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 2 năm 2010
 • BX80601930
 • AT80601000897AA
$294
Core i7-940
 • SLBCK (C0)
2.93 GHz 1/1/1/2 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 22× 2133 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 11 năm 2008
 • BX80601940
 • AT80601000921AA
$562
Core i7-950
 • SLBEN (D0)
3.07 GHz 1/1/1/2 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 23× 2133 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 6 năm 2009
 • BX80601950
 • AT80601002112AA
$562
Core i7-960
 • SLBEU (D0)
3.2 GHz 1/1/1/2 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 24× 2133 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 10 năm 2009
 • BX80601960
 • AT80601002727AA
$562
Core i7-965
Extreme Edition
 • SLBCJ (C0)
3.2 GHz 1/1/1/2 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 6.4 GT/s QPI 24× 2667 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 11 năm 2008
 • BX80601965
 • AT80601000918AA
$999
Core i7-975
Extreme Edition
 • SLBEQ (D0)
3.33 GHz 1/1/1/2 4 4 × 256 KB 8 MB 1 × 6.4 GT/s QPI 25× 2667 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V 130 W LGA 1366 Tháng 6 năm 2009
 • BX80601975
 • AT80601002274AA
$999

"Lynnfield" (45 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-860
 • SLBJJ (B1)
2.8 GHz 1/1/4/5[Note 1] 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 21× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 95 W LGA 1156 Tháng 9 năm 2009
 • BV80605001908AK
 • BX80605I7860
$284
Core i7-870
 • SLBJG (B1)
2.93 GHz 2/2/4/5 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 22× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 95 W LGA 1156 Tháng 9 năm 2009
 • BV80605001905AI
 • BX80605I7870
$562
Core i7-875K
 • SLBS2 (B1)
2.93 GHz 2/2/4/5 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 22× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 95 W LGA 1156 Tháng 5 năm 2010
 • BV80605001905AM
 • BX80605I7875K
$342
Core i7-880
 • SLBPS (B1)
3.07 GHz 2/2/4/5 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 23× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 95 W LGA 1156 Tháng 5 năm 2010
 • BV80605002505AG
$583
tiết kiệm điện năng
Core i7-860S
 • SLBLG (B1)
2.53 GHz 0/0/6/7 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 19× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
82 W
LGA 1156 Tháng 1 năm 2010
 • BV80605003210AD
 • BX80605I7860S
$337
Core i7-870S
 • SLBQ7 (B1)
2.67 GHz 0/0/6/7 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 20× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
82 W
LGA 1156 Tháng 7 năm 2010
 • BX80605I7870S
 • BV80605004494AB
$351

Vi kiến trúc Westmere (thế hệ thứ nhất)[sửa | sửa mã nguồn]

"Gulftown" (32 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-970
 • SLBVF (B1)
3.2 GHz 1/1/1/1/2/2[Note 1] 6 6 × 256 KB 12 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 24× 2667 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V
130 W
LGA 1366 Tháng 7 năm 2010
 • AT80613005490AD
 • BX80613I7970
$885
Core i7-980
 • SLBYU (B1)
3.33 GHz 1/1/1/1/2/2 6 6 × 256 KB 12 MB 1 × 4.8 GT/s QPI 25× 2667 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.300 V
130 W
LGA 1366 Tháng 6 năm 2011
 • AT80613006756AA
 • BX80613I7980
$583
Core i7-980X
 • SLBUZ (B1)
3.33 GHz 1/1/1/1/2/2 6 6 × 256 KB 12 MB 1 × 6.4 GT/s QPI 25× 2667 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V
130 W
LGA 1366 Tháng 3 năm 2010
 • AT80613003543AE
 • BX80613I7980X
$999
Core i7-990X
 • SLBVZ (B1)
3.47 GHz 1/1/1/1/2/2 6 6 × 256 KB 12 MB 1 × 6.4 GT/s QPI 26× 2667 MHz 3 × DDR3-1066 0.8–1.375 V
130 W
LGA 1366 Tháng 2 năm 2011
 • AT80613005931AA
 • BX80613I7990X
$999

Vi kiến trúc Sandy Bridge (thế hệ thứ 2)[sửa | sửa mã nguồn]

"Sandy Bridge" (32 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-2600
 • SR00B (D2)
4 3.4 GHz 1/2/3/4[Note 2] 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 2000 850–1350 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • CM8062300834302
 • BX80623I72600
 • BXC80623I72600
$294
Core i7-2600K
 • SR00C (D2)
4 3.4 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 3000 850–1350 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • CM8062300833908
 • BX80623I72600K
 • BXC80623I72600K
$317
Core i7-2700K
 • SR0DG (D2)
4 3.5 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 3000 850–1350 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 10 năm 2011
 • CM8062301124100
 • BX80623I72700K
 • BXC80623I72700K
$332
tiết kiệm điện năng
Core i7-2600S
 • SR00E (D2)
4 2.8 GHz 1/5/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 2000 850–1350 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • CM8062300835604
 • BX80623I72600S
$306

"Sandy Bridge-E" (32 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
TDP Socket I/O bus Bộ nhớ Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-3820
 • SR0LD (M1)
4 3.6 GHz 1/1/2/2[Note 2] 4 × 256 KB 10 MB
130 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1600 Tháng 2 năm 2012
 • CM8061901049606
 • BX80619I73820
$294
Core i7-3930K
 • SR0H9 (C1)
 • SR0KY (C2)
6 3.2 GHz 3/3/4/5/6/6 6 × 256 KB 12 MB
130 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1600 Tháng 11 năm 2011
 • CM8061901100802
 • BX80619I73930K
$583
Core i7-3960X
 • SR0GW (C1)
 • SR0KF (C2)
6 3.3 GHz 3/3/4/5/6/6 6 × 256 KB 15 MB
130 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1600 Tháng 11 năm 2011
 • CM8061907184018
 • BX80619I73960X
$999
Core i7-3970X
 • SR0WR (C2)
6 3.5 GHz 2/2/3/4/5/5 6 × 256 KB 15 MB
150 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1600 Tháng 11 năm 2012
 • CM8061901281201
 • BX80619I73970X
$999

Vi kiến trúc Ivy Bridge (thế hệ thứ 3)[sửa | sửa mã nguồn]

"Ivy Bridge" (22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-3770
 • SR0PK (E1)
4 3.4 GHz 3/4/5/5[Note 2] 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • CM8063701211600
 • BX80637I73770
 • BXC80637I73770
$278
Core i7-3770K
 • SR0PL (E1)
4 3.5 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • CM8063701211700
 • BX80637I73770K
 • BXC80637I73770K
$313
tiết kiệm điện năng
Core i7-3770S
 • SR0PN (E1)
4 3.1 GHz 4/5/7/8 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • CM8063701211900
 • BX80637I73770S
$278
siêu tiết kiệm điện năng
Core i7-3770T
 • SR0PQ (E1)
4 2.5 GHz 6/9/11/12 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
45 W
LGA 1155 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • CM8063701212200
 • BX80637I73770T
$278

"Ivy Bridge-E" (22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
TDP Socket I/O bus Bộ nhớ Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-4820K
 • SR1AU (S1)
4 3.7 GHz 0/0/0/2[Note 2] 4 × 256 KB 10 MB
130 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1866 Tháng 9 năm 2013
 • CM8063301292805
 • BX80633I74820K
$310
Core i7-4930K
 • SR1AT (S1)
6 3.4 GHz 2/2/3/3/3/5 6 × 256 KB 12 MB
130 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1866 Tháng 9 năm 2013
 • CM8063301292702
 • BX80633I74930K
$555
Core i7-4960X
 • SR1AS (S1)
6 3.6 GHz 1/1/2/3/3/4 6 × 256 KB 15 MB
130 W
LGA 2011 DMI 2.0 8 × DDR3-1866 Tháng 9 năm 2013
 • CM8063301292500
 • BX80633I74960X
$990

Vi kiến trúc Haswell (thế hệ thứ 4)[sửa | sửa mã nguồn]

"Haswell-DT" (lõi tứ, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-4770
 • SR149 (C0)
4 3.4 GHz 3/4/5/5[Note 2] 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CM8064601464303
 • BX80646I74770
 • BXC80646I74770
$303
Core i7-4770K
 • SR147 (C0)
4 3.5 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1250 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CM8064601464206
 • BX80646I74770K
 • BXF80646I74770K
 • BXC80646I74770K
$339
Core i7-4771
 • SR1BW (C0)
4 3.5 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 9 năm 2013
 • CM8064601464302
 • BX80646I74771
 • BXC80646I74771
$320
Core i7-4790
 • SR1QF (C0)
4 3.6 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 5 năm 2014[6]
 • CM8064601560113
 • BX80646I74790
 • BXC80646I74790
$303
Core i7-4790K
 • SR219 (C0)
4 4 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1250 MHz
88 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2014
 • CM8064601710501
 • BX80646I74790K
 • BXF80646I74790K
 • BXC80646I74790K
$339
tiết kiệm điện năng
Core i7-4770S
 • SR14H (C0)
4 3.1 GHz 4/5/7/8 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CM8064601465504
 • BX80646I74770S
$303
Core i7-4790S
 • SR1QM (C0)
4 3.2 GHz 4/5/7/8 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 5 năm 2014[7]
 • CM8064601561014
 • BX80646I74790S
$303
Siêu tiết kiệm điện năng
Core i7-4765T
 • SR14Q (C0)
4 2 GHz 6/7/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
35 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CM8064601466200
$303
Core i7-4770T
 • SR14N (C0)
4 2.5 GHz 6/9/11/12 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
45 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CM8064601465902
$303
Core i7-4785T
 • SR1QU (C0)
4 2.2 GHz 6/7/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
35 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 5 năm 2014
 • CM8064601561714
$303
Core i7-4790T
 • SR1QS (C0)
4 2.7 GHz 6/9/11/12 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
45 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 5 năm 2014
 • CM8064601561513
$303
siêu tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-4770TE
 • SR183 (C0)
4 2.3 GHz 4/4/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 350–1000 MHz
45 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CM8064601538900
$303

"Haswell-H" (MCP, lõi tứ, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-4770R
 • SR18K (C0)
4 3.2 GHz 4/5/6/7[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1300 MHz
65 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701508001
$392

"Haswell-E" (22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
TDP Socket I/O bus Bộ nhớ Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-5820K
 • SR20S (R2)
6 3.3 GHz 1/1/1/1/3/3 6 × 256 KB 15 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2133 Tháng 8 năm 2014
 • CM8064801548435
 • BX80648I75820K
$389
Core i7-5930K
 • SR20R (R2)
6 3.5 GHz 1/1/1/1/2/2 6 × 256 KB 15 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2133 Tháng 8 năm 2014
 • CM8064801548338
 • BX80648I75930K
$583
Core i7-5960X
 • SR20Q (R2)
8 3 GHz 3/3/3/3/3/3/5/5 8 × 256 KB 20 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2133 Tháng 8 năm 2014
 • CM8064801547964
 • BX80648I75960X
$999

Vi kiến trúc Broadwell (thế hệ thứ 5)[sửa | sửa mã nguồn]

"Broadwell-H" (lõi tứ, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-5775C
 • SR2AG (G0)
4 3.3 GHz 3/3/4/4[8] 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1150 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • CM8065802483301
 • BX80658I75775C
$366
Core i7-5775R
 • SR2AL (G0)
4 3.3 GHz 4/4/5/5 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1150 MHz
65 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802483601
$348

"Broadwell-E" (14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
TDP Socket I/O bus Bộ nhớ Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-6800K
 • SR2PD
6 3.4 GHz 3.8 GHz 6 × 256 KB 15 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2400 Tháng 5 năm 2016
 • BX80671I76800K
 • BXC80671I76800K
$434
Core i7-6850K
 • SR2PC
6 3.6 GHz 4 GHz 6 × 256 KB 15 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2400 Tháng 5 năm 2016
 • BX80671I76850K
 • BXC80671I76850K
$617
Core i7-6900K
 • SR2PB
8 3.2 GHz 4 GHz 8 × 256 KB 20 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2400 Tháng 5 năm 2016
 • BX80671I76900K
 • BXC80671I76900K
$1089
Core i7-6950X
 • SR2PA
10 3 GHz 4 GHz 10 × 256 KB 25 MB
140 W
LGA 2011-3 DMI 2.0 4 × DDR4-2400 Tháng 5 năm 2016
 • BX80671I76950X
 • BXC80671I76950X
$1723

Vi kiến trúc Skylake (thế hệ thứ 6)[sửa | sửa mã nguồn]

"Skylake-S" (lõi tứ, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-6700
 • SR2BT (R0)
 • SR2L2 (R0)
4 3.4 GHz 3/4/5/6[9] 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1150 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • CM8066201920103
 • BX80662I76700
 • BXC80662I76700
$303
Core i7-6700K
 • SR2BR (R0)
 • SR2L0 (R0)
4 4 GHz 0/0/0/2 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1150 MHz
91 W
LGA 1151 DMI 3.0 Tháng 8 năm 2015
 • CM8066201919901
 • BX80662I76700K
 • BXC80662I76700K
$339
tiết kiệm điện năng
Core i7-6700T
 • SR2BU (R0)
 • SR2L3 (R0)
4 2.8 GHz 6/6/7/8 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • BXC80662I76700T
 • CM8066201920202
$303
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-6700TE
 • SR2LP (R0)
4 2.4 GHz ?/?/?/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1000 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • CM8066201937801
$303

"Skylake-H" (lõi tứ, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-6785R 4 3.3 GHz ?/?/?/6 4 × 256 KB 8 MB Iris Pro Graphics 580 350–1150 MHz
65 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 5 năm 2016 $370

Vi xử lý máy tính xách tay[sửa | sửa mã nguồn]

Vi kiến trúc Nehalem (thế hệ thứ nhất)[sửa | sửa mã nguồn]

"Clarksfield" (45 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-720QM
 • SLBLY (B1)
1.6 GHz 1/1/6/9[Note 1] 4 4 × 256 KB 6 MB DMI 12× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
45 W
Tháng 9 năm 2009
 • BY80607002907AH
 • BX80607I7720QM
$364
Core i7-740QM
 • SLBQG (B1)
1.73 GHz 1/1/6/9 4 4 × 256 KB 6 MB DMI 13× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
45 W
 • Socket G1
Tháng 6 năm 2010
 • BY80607005259AA
 • BX80607I7740QM
$378
Core i7-820QM
 • SLBLX (B1)
1.73 GHz 1/1/8/10 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 13× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
45 W
 • Socket G1
Tháng 9 năm 2009
 • BY80607002904AK
$546
Core i7-840QM
 • SLBMP (B1)
1.87 GHz 1/1/8/10 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 14× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
45 W
 • Socket G1
Tháng 6 năm 2010
 • BY80607002901AI
 • BX80607I7840QM
$568
Core i7-920XM
 • SLBLW (B1)
2 GHz 2/2/8/9 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 15× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
55 W
 • Socket G1
Tháng 9 năm 2009
 • BY80607002529AF
$1054
Core i7-940XM
 • SLBSC (B1)
2.13 GHz 2/2/8/9 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 16× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
55 W
 • Socket G1
Tháng 6 năm 2010
 • BY80607002526AE
$1096

Vi kiến trúc Westmere (thế hệ thứ nhất)[sửa | sửa mã nguồn]

"Arrandale" (MCP, 32 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Xung nhịp
GPU
Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-620M
 • SLBPD (C2)
 • SLBTQ (K0)
 • SLBPE (C2)
 • SLBTR (K0)
 • SLBZT (K0)
2.67 GHz 3/5[Note 1] 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 20× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W Tháng 1 năm 2010
 • CP80617003981AH
 • CN80617003981AH
 • CN80617006930AA
$332
Core i7-640M
 • SLBTN (K0)
 • SLBTP (K0)
 • SLBZU (K0)
2.8 GHz 3/5 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 21× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
Tháng 9 năm 2010
 • CP80617004152AE
 • CN80617004152AE
 • CN80617006936AA
$346
điện năng tiêu chuẩn, đã nhúng
Core i7-610E
 • SLBRZ (C2)
 • SLBXX (K0)
2.53 GHz 3/5 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 19× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617005745AB
$320
tiết kiệm điện năng
Core i7-620LM
 • SLBML (C2)
 • SLBSU (K0)
2 GHz 4/6 266–566 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 15× 2 × DDR3-1066 0.75–1.4 V
25 W
BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617003879AD
$300
Core i7-640LM
 • SLBMK (C2)
 • SLBSV (K0)
2.13 GHz 4/6 266–566 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 16× 2 × DDR3-1066 0.75–1.4 V
25 W
BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617003885AE
$332
Core i7-660LM
 • SLBSW (K0)
2.27 GHz 4/6 266–566 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 17× 2 × DDR3-1066 0.75–1.4 V
25 W
BGA-1288 Tháng 9 năm 2010
 • CN80617004857AA
$346
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-620LE
 • SLBP9 (C2)
 • SLBXH (K0)
2 GHz 4/6 266–566 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 15× 2 × DDR3-1066 0.75–1.4 V
25 W
BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617004455AB
$311
siêu tiết kiệm điện năng
Core i7-620UM
 • SLBMN (C2)
 • SLBSX (K0)
1.07 GHz 5/8 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617003882AE
$278
Core i7-640UM
 • SLBMM (C2)
 • SLBSR (K0)
1.2 GHz 5/8 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617003888AD
$305
Core i7-660UM
 • SLBSS (K0)
1.33 GHz 5/8 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 10× 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 Tháng 5 năm 2010
 • CN80617005187AB
$317
Core i7-680UM
 • SLBST (K0)
1.47 GHz 5/8 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 11× 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 Tháng 9 năm 2010
 • CN80617004860AA
$317
siêu tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-620UE
 • SLBPA (C2)
 • SLBXJ (K0)
1.07 GHz 5/8 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 Tháng 1 năm 2010
 • CN80617004458AB
$289
Core i7-660UE
 • SLBWV (K0)
1.33 GHz 5/8 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 10× 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
 • BGA-1288
Tháng 8 năm 2010
 • CN80617006204AA
$301

Vi kiến trúc Sandy Bridge (thế hệ thứ 2)[sửa | sửa mã nguồn]

"Sandy Bridge (lõi đôi)" (32 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-2620M
 • SR03F (J1)
 • SR041 (J1)
2 2.7 GHz 5/7[Note 2] 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • FF8062700838809
 • AV8062700839009
$346
Core i7-2640M
 • SR03R (J1)
 • SR043 (J1)
2 2.8 GHz 5/7 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2011
 • FF8062700838905
 • AV8062700839107
$346
tiết kiệm điện năng
Core i7-2629M
 • SR04D (J1)
2 2.1 GHz 6/9 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 500–1100 MHz
25 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • AV8062700851111
$317
Core i7-2649M
 • SR04N (J1)
2 2.3 GHz 6/9 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 500–1100 MHz
25 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • AV8062700850010
$346
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-2655LE
 • SR078 (D2)
2 2.2 GHz 5/7 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 650–1000 MHz
25 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • AV8062700849508
$346
siêu tiết kiệm điện năng
Core i7-2617M
 • SR03T (J1)
2 1.5 GHz 8/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 350–950 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • AV8062701040904
$289
Core i7-2637M
 • SR0D3 (J1)
2 1.7 GHz 8/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 350–1200 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2011
 • AV8062701041105
$289
Core i7-2657M
 • SR03S (J1)
2 1.6 GHz 8/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 350–1000 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • AV8062701040804
$317
Core i7-2677M
 • SR0D2 (J1)
2 1.8 GHz 8/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 350–1200 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2011
 • AV8062701041005
$317
siêu tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-2610UE
 • SR079 (D2)
2 1.5 GHz 6/9 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 3000 350–850 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 2 năm 2011
 • AV8062700849607
$317

"Sandy Bridge (lõi tứ)" (32 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-2630QM
 • SR02Y (D2)
4 2 GHz 6/6/8/9[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
45 W
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • FF8062700837005
$378
Core i7-2635QM
 • SR030 (D2)
4 2 GHz 6/6/8/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1200 MHz
45 W
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • AV8062700837205
$378
Core i7-2670QM
 • SR02N (D2)
4 2.2 GHz 6/6/8/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
45 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 10 năm 2011
 • FF8062701065500
$378
Core i7-2675QM
 • SR02S (D2)
4 2.2 GHz 6/6/8/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1200 MHz
45 W
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 10 năm 2011
 • AV8062701065600
$378
Core i7-2720QM
 • SR014 (D2)
 • SR00W (D2)
4 2.2 GHz 8/8/10/11 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • FF8062700835817
 • AV8062700836011
$378
Core i7-2760QM
 • SR02W (D2)
 • SR02R (D2)
4 2.4 GHz 8/8/10/11 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2011
 • FF8062701065300
 • AV8062701065400
$378
Core i7-2820QM
 • SR012 (D2)
 • SR00U (D2)
4 2.3 GHz 8/8/10/11 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • FF8062700834709
 • AV8062700834912
$568
Core i7-2860QM
 • SR02X (D2)
 • SR02Q (D2)
4 2.5 GHz 8/8/10/11 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2011
 • FF8062701065100
 • AV8062701065200
$568
Core i7-2920XM
 • SR02E (D2)
4 2.5 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
55 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • FF8062700834406
$1096
Core i7-2960XM
 • SR02F (D2)
4 2.7 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
55 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2011
 • FF8062700834603
$1096
điện năng tiêu chuẩn, đã nhúng
Core i7-2710QE
 • SR02T (D2)
4 2.1 GHz 6/6/8/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1200 MHz
45 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • FF8062700841002
$378
Core i7-2715QE
 • SR076 (D2)
4 2.1 GHz 6/6/8/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 650–1200 MHz
45 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2011
 • AV8062700843908
$378

Vi kiến trúc Ivy Bridge (thế hệ thứ 3)[sửa | sửa mã nguồn]

"Ivy Bridge (lõi đôi)" (22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-3520M
 • SR0MT (L1)
 • SR0MU (L1)
2 2.9 GHz 5/7[Note 2] 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 650–1250 MHz
35 W
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2012
 • AW8063801028703
 • AV8063801028803
$346
Core i7-3540M
 • SR0X6 (L1)
 • SR0X8 (L1)
2 3 GHz 5/7 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 650–1300 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2013
 • AW8063801108900
 • AV8063801109800
$346
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-3555LE
 • SR0R5 (L1)
 • SR0T5 (L1)
2 2.5 GHz 5/7 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 550–1000 MHz
25 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2012
 • AV8063801116902
 • AV8063801116903
$360
siêu tiết kiệm điện năng
Core i7-3517U
 • SR0N6 (L1)
2 1.9 GHz 9/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 350–1150 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2012
 • AV8063801057605
$346
Core i7-3537U
 • SR0XG (L1)
2 2 GHz 9/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 350–1200 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2013
 • AV8063801119700
$346
Core i7-3667U
 • SR0N5 (L1)
2 2 GHz 10/12 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 350–1150 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2012
 • AV8063801057405
$346
Core i7-3687U
 • SR0XH (L1)
2 2.1 GHz 10/12 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 350–1200 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2013
 • AV8063801119903
$356
Core i7-3689Y
 • SR12R (L1)
2 1.5 GHz 9/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 350–850 MHz
13 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 1 năm 2013
 • AV8063801378203
$362
siêu tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-3517UE
 • SR0R2 (L1)
 • SR0T6 (L1)
2 1.7 GHz 9/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4000 350–1000 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 6 năm 2012
 • AV8063801149401
 • AV8063801149402
$330

"Ivy Bridge (lõi tứ)" (22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-3610QM
 • SR0MN (E1)
4 2.3 GHz 8/8/9/10[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
45 W
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AW8063801013511
$378
Core i7-3615QM
 • SR0MP (E1)
4 2.3 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1200 MHz
45 W
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AV8063801013612
$378
Core i7-3630QM
 • SR0UX (E1)
4 2.4 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
45 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2012
 • AW8063801106200
$378
Core i7-3635QM
 • SR0UY (E1)
4 2.4 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1200 MHz
45 W
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2012
 • AV8063801106500
$378
Core i7-3720QM
 • SR0ML (E1)
 • SR0MM (E1)
4 2.6 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1250 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AW8063801013116
 • AV8063801013210
$378
Core i7-3740QM
 • SR0UV (E1)
 • SR0UW (E1)
4 2.7 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1300 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2012
 • AW8063801105000
 • BX80638I73740QM
 • AV8063801105300
$378
Core i7-3820QM
 • SR0MJ (E1)
 • SR0MK (E1)
4 2.7 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1250 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AW8063801012708
 • AV8063801012807
$568
Core i7-3840QM
 • SR0UT (E1)
 • SR0UU (E1)
4 2.8 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1300 MHz
45 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2012
 • AW8063801103800
 • BX80638I73840QM
 • AV8063801104100
$568
Core i7-3920XM
 • SR0MH (E1)
 • SR0T2 (E1)
4 2.9 GHz 7/7/8/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1300 MHz
55 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AW8063801009606
 • AW8063801009607
$1096
Core i7-3940XM
 • SR0US (E1)
4 3 GHz 7/7/8/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4000 650–1350 MHz
55 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 9 năm 2012
 • AW8063801103501
$1096
điện năng tiêu chuẩn, đã nhúng
Core i7-3610QE
 • SR0NP (E1)
4 2.3 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1000 MHz
45 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AW8063801118306
$393
Core i7-3615QE
 • SR0NC (E1)
4 2.3 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1000 MHz
45 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AV8063801117503
$393
tiết kiệm điện năng
Core i7-3612QM
 • SR0MQ (E1)
 • SR0MR (E1)
4 2.1 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AV8063801130504
 • AV8063801130704
$378
Core i7-3632QM
 • SR0V0 (E1)
 • SR0UZ (E1)
4 2.2 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1224
DMI 2.0 Tháng 10 năm 2012
 • AW8063801152800
 • AV8063801152700
$378
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-3612QE
 • SR0ND (E1)
4 2.1 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1000 MHz
35 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Tháng 4 năm 2012
 • AV8063801149203
$426

Vi kiến trúc Haswell (thế hệ thứ 4)[sửa | sửa mã nguồn]

"Haswell-MB" (lõi đôi, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-4600M
 • SR1H7 (C0)
2 2.9 GHz 5/7[Note 2] 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4600 400–1300 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 9 năm 2013
 • CW8064701486306
$346
Core i7-4610M
 • SR1KY (C0)
2 3 GHz 5/7[Note 2] 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4600 400–1300 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 2 năm 2014
 • CW8064701486301
$346

"Haswell-ULT" (SiP, lõi đôi, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-4558U
 • SR188 (C0)
2 2.8 GHz 3/5 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 5100 200–1200 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701481303
$454
Core i7-4578U
 • SR1ZT (C0)
2 3 GHz 3/5 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 5100 200–1200 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 7 năm 2014
 • CL8064701954600
$426
tiết kiệm điện năng
Core i7-4500U
 • SR16Z (C0)
2 1.8 GHz 9/12 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4400 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701477202
$398
Core i7-4510U
 • SR1EB (D0)
2 2 GHz 8/11 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4400 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2014
 • CL8064701477301
$393
Core i7-4550U
 • SR16J (C0)
2 1.5 GHz 12/15 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 5000 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701462901
$454
Core i7-4600U
 • SR1EA (D0)
2 2.1 GHz 9/12 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4400 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 9 năm 2013
 • CL8064701477000
$398
Core i7-4650U
 • SR16H (C0)
2 1.7 GHz 12/16 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 5000 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701462800
$454

"Haswell-ULX" (SiP, lõi đôi, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-4610Y
 • SR18D (D0)
2 1.7 GHz 9/12 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 9 năm 2013
 • CL8064701512303
$415

"Haswell-MB" (lõi tứ, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i7-4700MQ
 • SR15H (C0)
4 2.4 GHz 8/8/9/10[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
47 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CW8064701470702
$383
Core i7-4702MQ
 • SR15J (C0)
4 2.2 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CW8064701470802
$383
Core i7-4710MQ
 • SR1PQ (C0)
4 2.5 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
47 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2014
 • CW8064701473404
$378
Core i7-4712MQ
 • SR1PS (C0)
4 2.3 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2014
 • CW8064701473804
$378
Core i7-4800MQ
 • SR15L (C0)
4 2.7 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1300 MHz
47 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CW8064701471001
 • BX80647I74800MQ
$378
Core i7-4810MQ
 • SR1PV (C0)
4 2.8 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1300 MHz
47 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 2 năm 2014
 • CW8064701474405
 • BX80647I74810MQ
$378
Core i7-4900MQ
 • SR15K (C0)
4 2.8 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 400–1300 MHz
47 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CW8064701470901
 • BX80647I74900MQ
$568
Core i7-4910MQ
 • SR1PT (C0)
4 2.9 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 400–1300 MHz
47 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 2 năm 2014
 • CW8064701474105
 • BX80647I74910MQ
$568
Core i7-4930MX
 • SR15M (C0)
4 3 GHz 7/7/8/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 400–1350 MHz
57 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CW8064701471101
$1096
Core i7-4940MX
 • SR1PP (C0)
4 3.1 GHz 7/7/8/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 4600 400–1350 MHz
57 W
Socket G3 DMI 2.0 Tháng 2 năm 2014
 • CW8064701474604
$1096

"Haswell-H" (MCP, lõi tứ, 22 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-4700HQ
 • SR15E (C0)
4 2.4 GHz 8/8/9/10[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701470302
$383
Core i7-4702HQ
 • SR15F (C0)
4 2.2 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701470403
$383
Core i7-4710HQ
 • SR1PX (C0)
4 2.5 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2014
 • CL8064701472304
$378
Core i7-4712HQ
 • SR1PZ (C0)
4 2.3 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2014
 • CL8064701472704
$378
Core i7-4720HQ
 • SR1Q8 (C0)
4 2.6 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • CL8064701472207
$378
Core i7-4722HQ
 • SR1PY (C0)
4 2.4 GHz 7/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • CL8064701472605
$378
Core i7-4750HQ
 • SR18J (C0)
4 2 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701510101
$440
Core i7-4760HQ
 • SR1BM (C0)
4 2.1 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 4 năm 2014
 • CL8064701510601
$434
Core i7-4770HQ
 • SR1ZW (C0)
4 2.2 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 7 năm 2014
 • CL8064701956100
$434
Core i7-4850HQ
 • SR18H (C0)
4 2.3 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701509800
$468
Core i7-4860HQ
 • SR1BP (C0)
4 2.4 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 2 năm 2014
 • CL8064701510800
$434
Core i7-4870HQ
 • SR1ZX (C0)
4 2.5 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1200 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 7 năm 2014
 • CL8064701956200
$434
Core i7-4950HQ
 • SR18G (C0)
4 2.4 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1300 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701509700
$657
Core i7-4960HQ
 • SR1BS (C0)
4 2.6 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1300 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 9 năm 2013
 • CL8064701511001
$657
Core i7-4980HQ
 • SR1ZY (C0)
4 2.8 GHz 10/10/11/12 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1300 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 7 năm 2014
 • CL8064701956300
$623
điện năng tiêu chuẩn, đã nhúng
Core i7-4700EC
 • SR1VZ (C0)
4 2.7 GHz Không có 4 × 256 KB 8 MB Không có Không có
43 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 3 năm 2014
 • CL8064701830000
$459
Core i7-4700EQ
 • SR17L (C0)
4 2.4 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1000 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2013
 • CL8064701483802
$378
Core i7-4701EQ
 • SR1H1 (C0)
4 2.4 GHz 8/8/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 400–1000 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Q3 2013
 • CL8064701575100
$415
Core i7-4850EQ
 • SR17X (C0)
4 1.6 GHz ?/?/?/16 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 650–1000 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 8 năm 2013
 • CL8064701528402
$466
Core i7-4860EQ
 • SR195 (C0)
4 1.8 GHz ?/?/?/14 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 5200 750–1000 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 8 năm 2013
 • CL8064701528404
$508
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-4702EC
 • SR1W0 (C0)
4 2 GHz Không có 4 × 256 KB 8 MB Không có Không có
27 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 3 năm 2014
 • CL8064701830100
$459

Vi kiến trúc Broadwell (thế hệ thứ 5)[sửa | sửa mã nguồn]

"Broadwell-H" (MCP, lõi tứ, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-5700HQ
 • SR2BP (G0)
4 2.7 GHz 3.5 GHz 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 5600 300–1050 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802491903
$378
Core i7-5750HQ
 • SR2BL (G0)
4 2.5 GHz 3.4 GHz 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1100 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802491802
$434
Core i7-5850HQ
 • SR2BH (G0)
4 2.7 GHz 3.6 GHz 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1100 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802491501
$434
Core i7-5950HQ
 • SR2BJ (G0)
4 2.9 GHz 3.7 GHz 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1150 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802491601
$623
điện năng tiêu chuẩn, đã nhúng
Core i7-5700EQ
 • SR2E6 (G0)
4 2.6 GHz 3.4 GHz 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 5600 300–1000 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802420402
$378
Core i7-5850EQ
 • SR2E8 (G0)
4 2.7 GHz 3.4 GHz 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1000 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 Tháng 6 năm 2015
 • FH8065802420503
$435

"Broadwell-U" (lõi đôi, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-5557U
 • SR26E (F0)
2 3.1 GHz 3/3 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 6100 300–1100 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • FH8065802063512
$426
tiết kiệm điện năng
Core i7-5500U
 • SR23W (F0)
2 2.4 GHz 5/6 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 5500 300–950 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • FH8065801620004
$393
Core i7-5550U
 • SR26A (F0)
2 2 GHz 9/10 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 6000 300–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • FH8065802063310
$426
Core i7-5600U
 • SR23V (F0)
2 2.6 GHz 5/6 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 5500 300–950 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • FH8065801618304
$393
Core i7-5650U
 • SR267 (F0)
2 2.2 GHz 9/10 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 6000 300–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 Tháng 1 năm 2015
 • FH8065801974816
$426

Vi kiến trúc Skylake (thế hệ thứ 6)[sửa | sửa mã nguồn]

"Skylake-H" (MCP, lõi tứ, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-6700HQ
 • SR2FQ (R0)
4 2.6 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • CL8066202194635
$378
Core i7-6770HQ
 • SR2QY (N0)
4 2.6 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 580 350–950 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 1 năm 2016
 • JQ8066202195123
$378
Core i7-6820HK
 • SR2FL (R0)
4 2.7 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • CL8066202194730
$378
Core i7-6820HQ
 • SR2FU (R0)
4 2.7 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • CL8066202194731
$378
Core i7-6870HQ
 • SR2QX (N0)
4 2.7 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 8 MB Iris Pro Graphics 580 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 1 năm 2016
 • JQ8066202195122
$434
Core i7-6920HQ
 • SR2FT (R0)
4 2.9 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • CL8066202194719
$568
Core i7-6970HQ
 • SR2QW (N0)
4 2.8 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 8 MB Iris Pro Graphics 580 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 1 năm 2016
 • JQ8066202195121
$623
điện năng tiêu chuẩn, đã nhúng
Core i7-6820EQ
 • SR2DT (R0)
4 2.8 GHz 3.5 GHz 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 10 năm 2015
 • CL8066201939103
$378
tiết kiệm điện năng, đã nhúng
Core i7-6822EQ
 • SR2DW (R0)
4 2 GHz 2.8 GHz 4 × 256 KB 8 MB HD Graphics 530 300–1000 MHz
25 W
BGA 1440 DMI 3.0 Tháng 10 năm 2015
 • CL8066202302204
$378

"Skylake-U" (lõi tứ, 14 nm)[sửa | sửa mã nguồn]


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
điện năng tiêu chuẩn
Core i7-6567U 2 3.3 GHz 1/3 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 550 300–1100 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
tiết kiệm điện năng
Core i7-6500U
 • SR2EZ (D1)
2 2.5 GHz 5/6 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 520 300–1050 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • FJ8066201930408
$393
Core i7-6560U 2 2.2 GHz 9/10 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 540 300–1050 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
Core i7-6600U
 • SR2F1 (D1)
2 2.6 GHz 6/8 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 520 300–1050 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • FJ8066201924950
$393
Core i7-6650U
 • SR2KA (K1)
2 2.2 GHz 10/12 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 540 300–1050 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 Tháng 9 năm 2015
 • FJ8066202499212
$415
Core i7-6660U
 • SR2JL (K1)
2 2.4 GHz 9/10 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 540 300–1050 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 Tháng 3 năm 2016
 • FJ8066202499207
$415

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă â b c Max turbo bins for 6, 5, 4, 3, 2, 1 active cores respectively (depending on the number of CPU cores in the processor). Additional frequency = turbo bins * Base clock (133 MHz for Nehalem processors).
 2. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l Max turbo bins for 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 active cores respectively (depending on the number of CPU cores in the processor). Additional frequency = turbo bins * Base clock (100 MHz for Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, and Skylake processors).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 2. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 3. ^ “List of Intel® Core™ vPro™ Processors”. Communities.intel.com. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2016. 
 4. ^ a ă Counting Transistors: Why 1.16B and 995M Are Both Correct, by Anand Lal Shimpi on 14 September 2011, www.anandtech.com
 5. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 6. ^ “Specifications of Haswell Refresh CPUs”. 
 7. ^ “Some details of "Haswell Refresh" desktop CPUs”. 
 8. ^ “Intel® Turbo Boost Technology Frequency Table - 5th Generation Intel® Core™ i7 Desktop Processors”. Intel.com. 18 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2016. 
 9. ^ “Intel® Turbo Boost Technology Frequency Table - 6th Generation Intel® Core™ i7 Desktop Processors”. Intel.com. 18 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2016. 
 10. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 11. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 12. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 13. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs). 
 14. ^ a ă Cyril Kowaliski (5 tháng 1 năm 2015). “Intel's Broadwell-U arrives aboard 15W, 28W mobile processors”. techreport.com. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2015. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]