Danh sách diễn viên Armenia

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dưới đây là danh sách diễn viên quốc tịch Armenia, tên được sắp xếp theo bảng chữ cái trong tiếng Latinh.

A[edit | edit source]

B[edit | edit source]

C[edit | edit source]

D[edit | edit source]

E[edit | edit source]

G[edit | edit source]

H[edit | edit source]

J[edit | edit source]

K[edit | edit source]

M[edit | edit source]

Frunzik Mkrtchyan

P[edit | edit source]

S[edit | edit source]

Sos Sargsyan

T[edit | edit source]

Y[edit | edit source]

Tham khảo[edit | edit source]