Danh sách phố ma tại California

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Đây là danh sách chưa hoàn chỉnh các phố ma tại tiểu bang California của Hoa Kỳ.

Danh sách theo tên thị trấn[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách theo quận[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Alameda[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Amador[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Butte[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Calaveras[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Contra Costa[sửa | sửa mã nguồn]

Quận El Dorado[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Humboldt[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Imperial[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Inyo[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Kern[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Kings[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Los Angeles[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Madera[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Marin[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Mariposa[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Mono[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Monterey[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Nevada[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Placer[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Riverside[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Benito[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Bernardino[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Joaquin[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Mateo[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Santa Clara[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Sierra[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Sonoma[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Tuolumne[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Yuba[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]