Danh sách phố ma tại California

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Đây là danh sách chưa hoàn chỉnh các phố ma tại tiểu bang California của Hoa Kỳ.

Danh sách theo tên thị trấn[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách theo quận[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Alameda[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Amador[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Butte[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Calaveras[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Contra Costa[sửa | sửa mã nguồn]

Quận El Dorado[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Humboldt[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Imperial[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Inyo[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Kern[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Kings[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Los Angeles[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Madera[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Marin[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Mariposa[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Mono[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Monterey[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Nevada[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Placer[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Riverside[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Benito[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Bernardino[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Joaquin[sửa | sửa mã nguồn]

Quận San Mateo[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Santa Clara[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Sierra[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Sonoma[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Tuolumne[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Yuba[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]