Danh sách trình duyệt web

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là bảng các trình duyệt web máy tính cá nhân theo năm phát hành phiên bản chính. Sự tăng trưởng của Internet trong thập niên 1990 và 2000 có nghĩa là các trình duyệt hiện tại có thị phần nhỏ có tổng số người dùng nhiều hơn toàn bộ thị trường từ rất sớm. Ví dụ, 90% thị phần vào năm 1997 sẽ là khoảng 60 triệu người dùng, nhưng vào đầu năm 2007, 9% thị phần sẽ tương đương với hơn 90 triệu người dùng.[1]

Năm Trình duyệt web
1991 WorldWideWeb (Nexus)
1992 ViolaWWW, Erwise, MidasWWW, MacWWW (Samba)
1993 Mosaic (web browser), Cello (web browser),[2] Lynx (web browser), Arena (web browser), AMosaic
1994 IBM WebExplorer, Netscape Navigator, SlipKnot (web browser), MacWeb, IBrowse, Agora (web browser) (Argo), Minnesota Internet Users Essential Tool
1995 Internet Explorer 1, Internet Explorer 2, Netscape Navigator 2.0, OmniWeb, UdiWWW,[3], Grail (web browser)
1996 Arachne (web browser), Internet Explorer 3.0, Netscape Navigator 3.0, Opera 2.0,
Oracle PowerBrowser 1.5,[4] Cyberdog, Amaya (web editor) 0.9,[5] AWeb, Voyager (web browser)
1997 Internet Explorer 4, Netscape Navigator 4.0, Netscape Communicator 4.0, Opera 3.0[6], Amaya (web editor) 1.0[5]
1998 ICab, Gói ứng dụng Mozilla
1999 Amaya (web editor) 2.0,[5] Mozilla M3, Internet Explorer 5
2000 Konqueror, Netscape 6, Opera (trình duyệt web) 4,[7] Opera 5,[8] K-Meleon 0.2, Amaya (web editor) 3.0[5], Amaya (web editor) 4.0[5]
2001 Internet Explorer 6, Galeon 1.0, Opera 6[9], Amaya (web editor) 5.0[5]
2002 Netscape 7, Mozilla 1.0, Mozilla Firefox 0.1, Links (web browser), Amaya (web editor) 6.0,[5] Amaya (web editor) 7.0[5]
2003 Opera 7,[10] Safari 1.0, GNOME_Web 1.0, Amaya (web editor) 8.0[5]
2004 Mozilla Firefox 1.0, Netscape Browser, OmniWeb 5.0
2005 Opera 8,[11] Safari 2.0, Netscape Browser 8.0, GNOME_Web 1.8, Amaya (web editor) 9.0[5], AOL Explorer 1.0, Maxthon 1.0, Shiira 1.0
2006 Mozilla Firefox 2.0, Internet Explorer 7, Opera (trình duyệt web) 9,[12], SeaMonkey 1.0, K-Meleon 1.0, Galeon 2.0, Camino (web browser) 1.0, Avant Browser 11, ICab 3
2007 Safari 3.0, Maxthon 2.0, Netscape Navigator 9, NetSurf 1.0, Flock (trình duyệt web) 1.0, Conkeror
2008 Google Chrome 1, Mozilla Firefox 3, Opera (trình duyệt web) 9.5,[13], Safari 3.1, Konqueror, Amaya (web editor) 10.0[5], Flock (trình duyệt web) 2, Amaya (web editor) 11.0[5]
2009 Google Chrome 2–3, Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 8, Opera (trình duyệt web) 10,[14], Safari 4, SeaMonkey 2, Camino (web browser) 2, Surf (web browser), Pale Moon (web browser) 3.0[15]
2010 Google Chrome 4–8, Mozilla Firefox 3.6, Opera (trình duyệt web) 10.50,[16], Opera (trình duyệt web) 11, Safari 5, K-Meleon 1.5.4, Xombrero
2011 Google Chrome 9–16, Mozilla Firefox 4-9, Internet Explorer 9, Opera (trình duyệt web) 11.50, Safari 5.1, Maxthon 3.0, SeaMonkey 2.1–2.6
2012 Google Chrome 17–23, Mozilla Firefox 10–17, Internet Explorer 10, Opera (trình duyệt web) 12, Safari 6, Maxthon 4.0, SeaMonkey 2.7-2.14
2013 Google Chrome 24–31, Mozilla Firefox 18–26, Internet Explorer 11, Opera (trình duyệt web) 15–18, Pale Moon (web browser) 15.4-24.2.2[17], Safari 7, SeaMonkey 2.15-2.23
2014 Google Chrome 32–39, Mozilla Firefox 27–34, Opera (trình duyệt web) 19–26, Pale Moon (web browser) 24.3.0-25.1.0[17], Safari 8, SeaMonkey 2.24-2.30
2015 Google Chrome 40–47, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 35–43, Opera (trình duyệt web) 27–34, Pale Moon (web browser) 25.2.0-25.8.1[17], Vivaldi (trình duyệt web)
2016 Google Chrome 48–55, Mozilla Firefox 44–50, Microsoft Edge 14, Opera (trình duyệt web) 35–42, Pale Moon (web browser) 26.0.0-27.0.3[17], Safari 10, SeaMonkey 2.24–2.30
2017 Basilisk (web browser), Google Chrome 56–60, Microsoft Edge 15, Mozilla Firefox 51–55.0.2, Opera (trình duyệt web) 43–45, Opera Software, Pale Moon (web browser) 27.1.0-27.6.2[17]

Các trình duyệt quan trọng[sửa | sửa mã nguồn]

Thị phần các trình duyệt
vào đầu quý 1 năm 2017[18]
Chrome - 58,64%
IE - 18,95%
Firefox - 11,79%
Microsoft Edge - 5,61%
Safari - 3,37%
Các trình duyệt khác - 1,18%

Xếp theo thứ tự ra đời:

  • Erwise, tháng 4 năm 1992
  • ViolaWWW, tháng 5 năm 1992, xem Erwise
  • Libwww, Line-Mode Browser, trước 11 tháng 2 năm 1991
  • Mosaic, 22 tháng 4 năm 1993
  • Netscape NavigatorNetscape Communicator, 13 tháng 10 năm 1994
  • Internet Explorer (tháng 8 năm 1995)
  • Opera, 1995
  • Internet Explorer 6, 27 tháng 8 năm 2001
  • Safari, 7 tháng 1 năm 2003
  • Mozilla Firefox, 9 tháng 11 năm 2004
  • Internet Explorer 7, 18 tháng 10 năm 2006
  • Mozilla Firefox 3, 17 tháng 6 năm 2008
  • Google Chrome, 2 tháng 9 năm 2008
  • Microsoft Edge, 29 tháng 7 năm 2015

Engine bố trí[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “History and Growth of the Internet”. Internet World Stats. 21 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2011.
 2. ^ Brennan, Elaine (13 tháng 6 năm 1993). “World Wibe Web Browser: Ms-Windows (Beta) (1/149)”. Humanist Archives Vol. 7. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2010.
 3. ^ Großmann, Prof. Dr. Hans Peter. “Department of Information Resource Management”. University of Ulm. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2010.
 4. ^ “Oracle Introduces PowerBrowser”. Oracle Corporation. 18 tháng 6 năm 1996. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2007.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l “Release history”. W3C. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2009.
 6. ^ “Opera Software Releases 3.60” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 12 tháng 5 năm 1998. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2008.
 7. ^ “Opera 4.0 for Windows Released” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 27 tháng 6 năm 2000. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2008.
 8. ^ “The Browser War Lights Up in Europe” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 6 tháng 12 năm 2000. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2008.
 9. ^ “Opera 6.0 for Windows launched after record-breaking beta” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 29 tháng 11 năm 2001. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2008.
 10. ^ “Opera 7 Ready to Rock the Web” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 28 tháng 1 năm 2003. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2008.
 11. ^ “Speed, Security and Simplicity: Opera 8 Web Browser Released Today” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 19 tháng 4 năm 2005. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2008.
 12. ^ “Your Web, Your Choice: Opera 9 Gives You the Control” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 20 tháng 6 năm 2006. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2008.
 13. ^ “Opera redefines Web browsing yet again” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 12 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2008.
 14. ^ “Turbocharge your Web experience with Opera 10” (Thông cáo báo chí). Opera Software. 1 tháng 9 năm 2009. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2010.
 15. ^ “History of the Pale Moon project”. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2017.
 16. ^ “The world's fastest browser for Windows” (Thông cáo báo chí). Oslo, Norway: Opera Software. 2 tháng 3 năm 2010. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2010.
 17. ^ a b c d e “General information”. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2017.
 18. ^ [Thị phần các trình duyệt web, đầu quý I năm 2017]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]