Hà Tây Tiên Ti

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hà Tây Tiên Ti (河西鮮卑) là một bộ lạc người Tiên Ti.

Ông tổ của bộ lạc là Thất Cô đã suất bộ lạc di cư về phía bắc đến vùng Hà Tây. Lãnh thổ của Hà Tây Tiên Ti đông đến Mạch Điền và Khiên Đồn, tây đến Thấp La, nam đến Kiêu Hà, phía bắc tiếp giáp Đại Mạc.

Thọ Điền, con của Thất Cô bắt đầu sử dụng họ Thốc Phát. Cháu của Thốc Phát Thọ Điền là Thốc Phát Thụ Cơ Năng, vào những năm 265-274 đã xâm nhập cướp bóc Tần châu của Tây Tấn, giết chết lần lượt các thứ sử Hồ Liệt, Khiên Hoằng, Tô Du, Dương Hân, còn đánh bại cả quân đội của Lương châu. Tấn Vũ Đế đã phái Mã Long đi đánh Thốc Phát Thụ Cơ Năng, kết quả giành được chiến thắng, bản thân Thụ Cơ Năng bị bộ hạ sát hại.

Sau thời Thụ Cơ Năng, ngôi vị thủ lĩnh lần lượt được truyền cho Vụ Hoàn, Thôi Cân, Tư Phục Kiện. Con của Tư Phục Kiện là Ô Cô đã lập ra nước Nam Lương.

Thủ lĩnh[sửa | sửa mã nguồn]

Danh tính Thời gian tại vị
Thốc Phát Thất Cô 210231
Thốc Phát Thọ Điền 231252
Thốc Phát Thụ Cơ Năng 252279
Thốc Phát Vụ Hoàn 279-?
Thốc Phát Thôi Cân ?-365
Thốc Phát Tư Phục Kiện 365-?

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]