Hàm tạo rỗng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong lập trình máy tính, hàm tạo rỗng (nullary constructor) là một hàm tạo mà không có đối số (argument). Nó còn được gọi là hàm tạo 0 đối số (0-argument constructor).

Hàm tạo hướng đối tượng[sửa | sửa mã nguồn]

Trong lập trình hướng đối tượng, hàm tạo là đoạn mã được chạy khi đối tượng được tạo ra. Hàm tạo mặc định (default constructor) của đối tượng thường là rỗng.

Ví dụ Java[sửa | sửa mã nguồn]

 public class Example 
 {
  /* nullary constructor */
  public Example ()
  {
    this(0);
  }
 
  /* non-nullary constructor */
  public Example (int data)
  {
    this.data = data;
  }
 
  protected int data;
 }

Các kiểu dữ liệu đại số[sửa | sửa mã nguồn]

Trong các kiểu dữ liệu đại số, một hàm tạo là một trong những thẻ để gói dữ liệu. Nếu một hàm tạo mà không có bất kì đối số nào, thì nó là rỗng.

Ví dụ Haskell[sửa | sửa mã nguồn]

 -- nullary type constructor with two nullary data constructors
 data Bool = False
      | True

 -- non-nullary type constructor with one non-nullary data constructor
 data Point a = Point a a

 -- non-nullary type constructor with...
 data Maybe a = Nothing --...nullary data constructor
       | Just a --...unary data constructor

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]