Hồng Cát Đồng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hồng Cát Đồng, hay Hồng Cát Đồng truyện (Hàn tự: 홍길동전, "Hong Gil-dong jeon"), có thể là: