Hội đồng địa phương của Malta

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Kunsilli lokali của Malta
Kunsilli lokali ta' Malta (tiếng Malta)
Malta - administrative division.svg
Thể loạiNhà nước đơn nhất
Vị tríCộng hòa Malta
Số lượng còn tồn tại68 kunsilli lokali
Dân số294 (Mdina) – 22.319 (Birkirkara)
Diện tích0,49 km2 (0,19 sq mi) (Pietà) – 27 km2 (10,3 sq mi) (Rabat)
Hình thức chính phủChính phủ khu vực, chính phủ quốc gia
Phân cấp hành chínhHội đồng cộng đồng khu vực

Từ 30 tháng 6 năm 1993, Malta được chia thành 68 kunsilli lokali (số ít kunsill lokali, nghĩa là "hội đồng địa phương"). Đây là mức đơn vị hành chính cơ sở và không có mức trung gian giữa nó và mức toàn quốc. Mức hành chính 6 huyện (5 trên đảo chính Malta), hoặc 3 vùng (2 trên đảo chính) chỉ có mục đích thống kê.

Danh sách kunsilli lokali[sửa | sửa mã nguồn]

Cờ hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Malta Đảo
Flag of Attard.svg Attard Il-Kunsill Lokali ta' Ħ'Attard Malta
Flag of Balzan.svg Balzan Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Balzan Malta
Flag of Birgu.svg Birgu Il-Kunsill Lokali tal-Birgu (Città Vittoriosa) Malta
BirkirkaraHTML.png Birkirkara Il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara Malta
30px]] Birżebbuġa Il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa Malta
BormlaHTML.gif Cospicua (Bormla) Il-Kunsill Lokali ta' Bormla (Città Cospicua) Malta
Flag of Dingli.svg Dingli Il-Kunsill Lokali ta' Ħad-Dingli Malta
Flag of Il-Fgura.svg Fgura Il-Kunsill Lokali tal-Fgura Malta
Flag of Floriana, Malta.png Floriana Il-Kunsill Lokali tal-Furjana Malta
Flag of Fontana.svg Fontana Il-Kunsill Lokali tal-Fontana (It-Triq tal-Għajn) Gozo
Għajnsielem Malta flag.svg Għajnsielem Il-Kunsill Lokali t'Għajnsielem Gozo, Comino
Flag of Gharb.svg Għarb Il-Kunsill Lokali tal-Għarb Gozo
GharghulSVG.svg Għargħur Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għargħur Malta
MLT Għasri flag.gif Għasri Il-Kunsill Lokali tal-Għasri Gozo
Flag of Ghaxaq.svg Għaxaq Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għaxaq Malta
Flag of Gudja.svg Gudja Il-Kunsill Lokali tal-Gudja Malta
MLT Gżira flag.gif Gżira Il-Kunsill Lokali tal-Gżira Malta
Flag of Hamrun.svg Ħamrun Il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun Malta
Flag of Iklin.svg Iklin Il-Kunsill Lokali tal-Iklin Malta
Kalkara Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara Malta
Flag of Kercem.svg Kerċem Il-Kunsill Lokali Ta' Kerċem Gozo
Flag of Kirkop.svg Kirkop Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Kirkop Malta
MLT Lija flag.gif Lija Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Lija Malta
Flag of Luqa.svg Luqa Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Luqa Malta
Flag of Marsa.svg Marsa Il-Kunsill Lokali tal-Marsa Malta
Flag of Marsaskala.svg Marsaskala Il-Kunsill Lokali ta' Marsaskala (Wied il-Għajn) Malta
Flag of Marsaxlokk.svg Marsaxlokk Il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk Malta
Flag of Mdina.svg Mdina Il-Kunsill Lokali tal-Imdina (Città Notabile) Malta
MelliehaHTML.svg Mellieħa Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa Malta
MLT Mġarr flag.gif Mġarr Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr Malta
Flag of Mosta.svg Mosta Il-Kunsill Lokali tal-Mosta Malta
Flag of Mqabba.svg Mqabba Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba Malta
Flag of Msida.svg Msida Il-Kunsill Lokali tal-Imsida Malta
Flag of Mtarfa.svg Mtarfa Il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa Malta
Flag of Munxar.svg Munxar Il-Kunsill Lokali tal-Munxar Gozo
Flag of Nadur.svg Nadur Il-Kunsill Lokali tan-Nadur Gozo
Flag of Naxxar.svg Naxxar Il-Kunsill Lokali tan-Naxxar Malta
Paola Il-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid Malta
Flag of Pembroke.svg Pembroke Il-Kunsill Lokali ta' Pembroke Malta
PietaHTML.gif Pietà Il-Kunsill Lokali Tal-Pietà Malta
MLT Qala flag.gif Qala Il-Kunsill Lokali tal-Qala Gozo
Flag of Qormi.svg Qormi Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi (Città Pinto) Malta
Flag of Qrendi.svg Qrendi Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi Malta
Rabat Malta flag.png Rabat Il-Kunsill Lokali tar-Rabat Malta
Flag of Safi.svg Safi Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi Malta
Flag of San Ġiljan.svg St. Julian's Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan Malta
Flag of Saint Paul's Bay.svg St. Paul's Bay Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar Malta
MLT San Ġwann flag.gif San Ġwann Il-Kunsill Lokali ta' San Ġwann Malta
MLT San Lawrenz flag.gif San Lawrenz Il-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz Gozo
Flag of Sannat.svg Sannat Il-Kunsill Lokali Ta' Sannat Gozo
Flag of Santa Lucija.svg Santa Luċija Il-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija Malta
Flag of Santa Venera.svg Santa Venera Il-Kunsill Lokali ta' Santa Venera Malta
Flag of Isla.svg Senglea (Isla) Il-Kunsill Lokali tal-Isla (Città Senglea) Malta
Flag of Siġġiewi.svg Siġġiewi Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi (Città Ferdinand) Malta
Flag of Sliema.svg Sliema Il-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema Malta
SwieqiHTML.gif Swieqi Il-Kunsill Lokali tas-Swieqi Malta
Flag of Tarxien.svg Tarxien Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxien Malta
Flag of Valletta, Malta.svg Valletta Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta (Città Umillisima) Malta
Flag of Victoria, Gozo.svg Victoria (Rabat) Il-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria (Città Victoria) Gozo
MLT Ta' Xbiex flag.gif Ta' Xbiex Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Xbiex Malta
Flag of Xaghra.svg Xagħra Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra Gozo
Flag of Xewkija, Malta.svg Xewkija Il-Kunsill Lokali tax-Xewkija Gozo
Flag of Xghajra.svg Xgħajra Il-Kunsill Lokali tax-Xgħajra Malta
Flag of Zabbar.svg Żabbar Il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żabbar (Città Hompesch) Malta
Flag of Zebbug, Malta.svg Żebbuġ Il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żebbuġ (Città Rohan) Malta
Flag of Żebbuġ, Gozo.svg Żebbuġ Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ, Għawdex Gozo
Zejtun flag.svg Żejtun Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun (Città Beland) Malta
Flag of Zurrieq.svg Żurrieq Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq Malta

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]