Hứa Chi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hứa Chi
Thông tin cá nhân
Nghề nghiệpchính khách
Quốc tịchTào Ngụy

Hứa Chi (chữ Hán: 许芝, ? - ?), quan viên tập đoàn quân phiệt Tào Ngụy cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Không rõ quê quán, năm sinh, năm mất của Hứa Chi. Cuối đời Hán, Hứa Chi làm Thái sử thừa (cấp phó của Thái sử lệnh, thuộc Thái Thường tự, chuyên trách thiên văn, lịch pháp).

Tháng 11 năm 220, Hứa Chi đã trình bày cách lý giải về lời sấm vĩ "Đại Hán giả, đương đồ cao" (tạm dịch: thay nhà Hán, là chỗ cao ở trên đường) với Ngụy vương Tào Phi, qua đó khẳng định: "chỗ cao ở trên đường là Hứa Xương", thay nhà Hán là nhà Ngụy [1]. Việc này tạo điều kiện cho Tào Phi bức Hán Hiến đế thiện vị, lên ngôi hoàng đế, tức là Ngụy Văn đế[2].

Năm 223, Tào Phi lệnh cho Hứa Chi, khi ấy đã làm đến Thái sử lệnh, cùng Vương Lãng, Hoa Hâm, Trần Quần, Gia Cát Chương gửi thư khuyên hàng Gia Cát Lượng, không thành công [3].

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Tam quốc chí, Ngụy chí 2, Văn đế kỷ: Ngày Tân hợi, thái sử thừa Hứa Chi trình bày sấm vĩ Ngụy thay Hán với Ngụy vương...
  2. ^ Tam quốc chí, Ngụy chí 2, Văn đế kỷ: Bọn Đốc quân ngự sử trung thừa Tư Mã Ý, thị ngự sử Trịnh Hồn, Dương Bí, Bào Huân, Vũ Chu nói: "...Đọc lại việc phù mệnh mà thái sử thừa Hứa Chi đã tâu lên..."
  3. ^ Bùi Tùng Chi (chú), Tam quốc chí, Thục chí 5, Gia Cát Lương truyện: Gia Cát Lượng tập chép rằng: Năm ấy, Nguỵ tư đồ Hoa Hâm, Tư không Vương Lãng, Thượng thư lệnh Trần Quần, Thái sử lệnh Hứa Chi, Yết giả bộc xạ Gia Cát Chương đều gửi thư cho Lượng, trình bày...