Keygen

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Keygen [1] là 1 key được bẻ khóa từ bên thứ tư (không xác định cụ thể). Những keygen này được dùng để bẻ khóa 1 chương trình, một sản phẩm nào đó mà không cần phải liên hệ bên sản xuất.

Tuy vậy, keygen có thể nhận được tất cả các bản cập nhật mới nhất từ chương trình khi dùng nó bẻ khóa. [cần dẫn nguồn] Ví dụ cụ thể: Key bản quyền của Sản phẩm A là chuỗi 10 ký tự, như: XXXXX-XXXXX và kết quả được bản quyền 2BCSA-ASAD1-SSS-ADDSS, tuy nhiên, keygen thì bạn sẽ được chuỗi key 10 ký tự kia nhưng khóa sản phẩm là AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA chứ không có 3 ký tự SSS kia.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Urban Dictionary: keygen”. Truy cập 26 tháng 9 năm 2015. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]