Khủng hoảng đỏ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Một người châu Âu theo chủ nghĩa vô chính phủ đang cố phá hủy tượng Nữ thần Tự do trong bức tranh biếm họa chính trị năm 1919,

Khủng hoảng đỏ là thuật ngữ chỉ hai thời kỳ riêng biệt khi phong trào chống Cộng đang lên cao ở Mỹ: khủng hoảng đỏ lần thứ nhất, từ 1919 đến 1921, và khủng hoảng đỏ lần thứ hai, từ 1947 đến 1957. Khủng hoảng đỏ lần thứ nhất nhằm vào phong trào Cách mạng công nhân (dính líu đến chủ nghĩa xã hội) và các nhà hoạt động chính trị cấp tiến. Khủng hoảng đỏ lần thứ hai tập trung vào những người cộng sản trong và ngoài nước Mỹ mà đang có ảnh hưởng đến xã hội hoặc đang xâm nhập vào chính quyền liên bang, hoặc cả hai.