Kiến Thủy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kiến Thủy có thể chỉ:

  • Huyện Kiến Thủy (建始县), một huyện của Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Huyện Kiến Thủy (建水县), một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngoài ra, Kiến Thủy (建始) còn là niên hiệu của: