Lai tạp hóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong tiếng Việt, lai tạp hóa có thể là:

  • Thông thường, lai tạp hóa để chỉ sự pha trộn các yếu tố có tính chất khác nhau đối với một mặt nào đó của đời sống con người (v.d. văn hoá, ngôn ngữ, phong cách, v.v) tạo ra sự không thuần nhất.
  • Trong di truyền học, lai tạp hoá là quá trình pha trộn các loài khác nhau hoặc nhiều sinh vật với nhau.
  • Trong sinh học phân tử lai tạp hoá là quá trình kết nối hai đoạn DNA bổ sung.
  • Trong hoá học, lai tạp hoá là sự trộn lẫn các hàm sóng quỹ đạo nguyên tử để tạo ra hàm sóng quỹ đạo mới có thể dùng để kết nối được.