Bước tới nội dung

Mô đun:Location map/data/Nga thuộc châu Âu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản đồ định vị Nga thuộc châu Âu
tên Nga thuộc châu Âu
x 213.4825 * cos($1 * 0.01745329252) * sin(($2 - 42.5) * 0.01745329252) * (((1 + sin($1 * 0.01745329252) * sin(57.5 * 0.01745329252) + cos($1 * 0.01745329252) * cos(57.5 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * 0.5) ^ -0.5) + 50.0
y 100 - 49.1327 - 161.4897 * (cos(57.5 * 0.01745329252) * sin($1 * 0.01745329252) - sin(57.5 * 0.01745329252) * cos($1 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * (((1 + sin($1 * 0.01745329252) * sin(57.5 * 0.01745329252) + cos($1 * 0.01745329252) * cos(57.5 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * 0.5) ^ -0.5)
hình Russia European part laea location map.svg
hình 1 European Russia laea relief location map.jpg


Mô đun:Location map/data/Nga thuộc châu Âu là một giá trị bản đồ định vị được sử dụng để trình bày các điểm đánh dấu và các nhãn trên một bản đồ sử dụng phép chiếu đẳng chữ nhật của Nga thuộc châu Âu. Các điểm đánh dấu được đặt dựa trên vĩ độkinh độ trên bản đồ mặc định hoặc một hình ảnh bản đồ tương đương.

Cách dùng

Các thông số được sử dụng bởi các bản mẫu sau khi được gọi với tham số "Nga thuộc châu Âu":

Thông số trên bản đồ

 • name = Nga thuộc châu Âu
  Tên sử dụng trong chú thích bản đồ mặc định
 • image = Russia European part laea location map.svg
  Ảnh bản đồ mặc định, mà không có các không gian tên "Hình:" hay "Tập tin:"
 • image1 = European Russia laea relief location map.jpg
  Ảnh bản đồ phụ, thường là bản đồ địa hình, có thể được hiển thị nhờ tham số relief hoặc AlternativeMap
 • x = 213.4825 * cos($1 * 0.01745329252) * sin(($2 - 42.5) * 0.01745329252) * (((1 + sin($1 * 0.01745329252) * sin(57.5 * 0.01745329252) + cos($1 * 0.01745329252) * cos(57.5 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * 0.5) ^ -0.5) + 50.0
  Một biểu thức để tính toán một vị trí trên bản đồ thông qua kinh độ; có giá trị là 0 dọc theo rìa trái và 100 dọc theo rìa phải
 • y = 100 - 49.1327 - 161.4897 * (cos(57.5 * 0.01745329252) * sin($1 * 0.01745329252) - sin(57.5 * 0.01745329252) * cos($1 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * (((1 + sin($1 * 0.01745329252) * sin(57.5 * 0.01745329252) + cos($1 * 0.01745329252) * cos(57.5 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * 0.5) ^ -0.5)
  Một biểu thức để tính toán một vị trí trên bản đồ thông qua vĩ độ; có giá trị là 0 dọc theo rìa trên và 100 dọc theo rìa dưới

Bản đồ phụ

Các bản mẫu {{Location map}}, {{Location map many}}, và {{Location map+}} có các tham số để chỉ ra cụ thể hình ảnh một bản đồ phụ. Bản đồ image1 có thể được sử dụng với tham số relief hoặc AlternativeMap. Các ví dụ có thể được quan sát ở bên dưới hoặc như sau:


Xem thêm

Các bản mẫu bản đồ định vị

return {
	name = 'Nga thuộc châu Âu',
	x = '213.4825 * cos($1 * 0.01745329252) * sin(($2 - 42.5) * 0.01745329252) * (((1 + sin($1 * 0.01745329252) * sin(57.5 * 0.01745329252) + cos($1 * 0.01745329252) * cos(57.5 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * 0.5) ^ -0.5) + 50.0',
	y = '100 - 49.1327 - 161.4897 * (cos(57.5 * 0.01745329252) * sin($1 * 0.01745329252) - sin(57.5 * 0.01745329252) * cos($1 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * (((1 + sin($1 * 0.01745329252) * sin(57.5 * 0.01745329252) + cos($1 * 0.01745329252) * cos(57.5 * 0.01745329252) * cos(($2 - 42.5) * 0.01745329252)) * 0.5) ^ -0.5)',
	image = 'Russia European part laea location map.svg',
	image1 = 'European Russia laea relief location map.jpg'
}