Mô đun:Transclusion count/data/D

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
return {
["Dablink"] = 3100,
["Danh sách ca khúc"] = 2800,
["Danh sách cột"] = 2200,
["Danh sách ghi chú"] = 5000,
["Danh sách không dấu đầu dòng"] = 26000,
["Danh sách thu gọn"] = 15000,
["Danh sách"] = 7000,
["Đầu tham khảo"] = 6000,
["Đầu tham khảo/styles.css"] = 6000,
["Dead link"] = 2200,
["Death date and age"] = 5000,
["DECADE"] = 37000,
["DecadeCategoryNav"] = 2700,
["DecadeCategoryNav/core"] = 2700,
["Delink question hyphen-minus"] = 3000,
["Delink"] = 884000,
["Démographie"] = 4000,
["Demography"] = 4000,
["Dendrobieae-stub"] = 3000,
["Dicranaceae-stub"] = 2200,
["Định vị tiểu hành tinh"] = 13000,
["Div col end"] = 7000,
["Div col"] = 9000,
["Div col/styles.css"] = 9000,
["Dmbox"] = 12000,
["Dmbox/styles.css"] = 12000,
["Độ chính xác"] = 43000,
["Đổi hướng thể loại"] = 27000,
["Đối với"] = 2000,
["Doi"] = 2800,
["DOI"] = 3000,
["Đồng ý"] = 2600,
["Don't edit this line always display"] = 72000,
["Don't edit this line extinct"] = 72000,
["Don't edit this line link target"] = 72000,
["Don't edit this line link text"] = 72000,
["Don't edit this line parent"] = 72000,
["Don't edit this line rank"] = 72000,
["Don't edit this line refs"] = 66000,
["Don't edit this line same as"] = 72000,
["Don't edit this line"] = 67000,
["DPP"] = 2200,
["Dr"] = 3000,
["Draw key"] = 2100,
["Drep"] = 2900,
["Dr-logno"] = 3000,
["Dr-make"] = 3000,
["Dryopteridaceae-stub"] = 5000,
["Dr-yr"] = 3000,
["Dự án Ấn Độ"] = 25000,
["Dự án Anime và Manga"] = 2600,
["Dự án Anime và manga"] = 2800,
["Dự án Anime và Manga/B check"] = 2200,
["Dự án Anime và Manga/Thống kê truy cập"] = 2800,
["Dự án Anime và Manga/type check"] = 2800,
["Dự án Bộ Bầu bí"] = 2700,
["Dự án Bộ Bồ hòn"] = 5000,
["Dự án Bộ Cà"] = 2900,
["Dự án Bộ Cải"] = 4000,
["Dự án Bộ Cẩm chướng"] = 9000,
["Dự án Bộ Cẩm quỳ"] = 4000,
["Dự án Bọ cánh cứng"] = 131000,
["Dự án Bộ Cau"] = 2500,
["Dự án Bộ Cúc"] = 34000,
["Dự án Bộ Đào kim nương"] = 10000,
["Dự án Bộ Đậu"] = 26000,
["Dự án Bộ Gừng"] = 2800,
["Dự án Bộ Hồ tiêu"] = 2500,
["Dự án Bộ Hoa hồng"] = 6000,
["Dự án Bộ Hoa môi"] = 19000,
["Dự án Bộ Hoa tán"] = 5000,
["Dự án Bộ Hòa thảo"] = 24000,
["Dự án Bộ Long đởm"] = 21000,
["Dự án Bộ Măng tây"] = 38000,
["Dự án Bộ Mao lương"] = 4000,
["Dự án Bộ Mộc lan"] = 2500,
["Dự án Bộ Nguyệt quế"] = 3000,
["Dự án Bò sát"] = 5000,
["Dự án Bộ Sơ ri"] = 15000,
["Dự án Bộ Tai hùm"] = 2600,
["Dự án Bộ Thạch nam"] = 11000,
["Dự án Bộ Trạch tả"] = 3000,
["Dự án Brasil"] = 5000,
["Dự án Bướm"] = 136000,
["Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai"] = 2000,
["Dự án Chuồn chuồn"] = 6000,
["Dự án Cộng hòa Séc"] = 6000,
["Dự án Điện ảnh"] = 3000,
["Dự án Đức"] = 10000,
["Dự án hàng không"] = 4000,
["Dự án Hành chính Trung Quốc"] = 2900,
["Dự án Hành chính Việt Nam"] = 13000,
["Dự án Hoa Kỳ"] = 31000,
["Dự án Hungary"] = 3100,
["Dự án lịch sử"] = 2300,
["Dự án liên quan nội dòng"] = 690000,
["Dự án liên quan"] = 318000,
["Dự án Lớp Cá vây tia"] = 7000,
["Dự án Lớp Chân bụng"] = 17000,
["Dự án Lớp Chim"] = 27000,
["Dự án Lớp Côn trùng"] = 74000,
["Dự án Lớp Giáp mềm"] = 9000,
["Dự án Lớp Hình nhện"] = 41000,
["Dự án Lớp Lưỡng cư"] = 6000,
["Dự án Lớp Thú"] = 7000,
["Dự án Mexico"] = 2400,
["Dự án năm"] = 2400,
["Dự án Nga"] = 3000,
["Dự án Nhân vật Việt Nam"] = 5000,
["Dự án Ong"] = 20000,
["Dự án Pháp"] = 38000,
["Dự án Quân sự"] = 3000,
["Dự án Rắn"] = 3000,
["Dự án Romania"] = 2800,
["Dự án Tây Ban Nha"] = 7000,
["Dự án Thiên văn học"] = 18000,
["Dự án thiên văn học"] = 8000,
["Dự án Thổ Nhĩ Kỳ"] = 37000,
["Dự án Thực vật"] = 74000,
["Dự án Tiểu sử"] = 8000,
["Dự án tiểu sử"] = 9000,
["Dự án Ý"] = 7000,
["Dự án"] = 1136000,
["Dự án/cảnh báo"] = 1136000,
["Dữ liệu nhân vật"] = 3100,
["DYK talk"] = 3000,
["Mô đun:Danh sách"] = 7000,
["Mô đun:Data"] = 8000,
["Mô đun:Date"] = 9000,
["Mô đun:Delink"] = 887000,
["Mô đun:Demography"] = 4000,
["Mô đun:Documentation"] = 18000,
["Mô đun:Documentation/config"] = 18000,
["Mô đun:Documentation/styles.css"] = 18000,
["Mô đun:Duration"] = 4000,
}