Mạng từ tiếng Việt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mạng từ tiếng Việt là một nguồn cơ sở dữ liệu tiếng Việt do một nhóm các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ học nghiên cứu xây dựng theo mô hình Mạng từ tiếng Anh (WordNet), cơ sở dữ liệu tiếng Anh mà Giáo sư Ngôn ngữ học tâm lý George Armitage Miller của trường Đại học Princeton đã phát triển từ năm 1985.[1]

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

1. Hà An (2015), Mạng từ tiếng Việt-Một cơ sở ngữ liệu đáng tin cậy cho việc xử lý tiếng Việt một cách tự động, http://trithucthoidai.vn/mang-tu-tieng-viet-mot-co-so-ngu-lieu-dang-tin-cay-cho-viec-xu-li-tieng-viet-mot-cach-tu-dong-a122972.html#.VYTocvmqqko.

2. An Hà (2015), Cơ sở dữ liệu trực tuyến và tương lai trí tuệ nhân tạo, http://trithucthoidai.vn/co-so-du-lieu-truc-tuyen-va-tuong-lai-tri-tue-nhan-tao-a122971.html#.VYT4v_mqqko.

3. Thái Hà (2015), Mạng từ tiếng Việt và triển vọng xây dựng từ điển đa ngữ, http://trithucthoidai.vn/mang-tu-tieng-viet-va-trien-vong-xay-dung-tu-dien-da-ngu-a122320.html#.VUc1x5NxC00/

5. Phạm Văn Lam (2013), Hướng dẫn Mạng từ tiếng Việt (phiên bản 2.0), Naiscorp.

6. Phạm Văn Lam (2014), Vị trí, vai trò của ngữ nghĩa học từ vựng và danh học trong việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, Naiscorp.

8. Naiscorp (2014), Kỉ yếu Hội thảo khoa học Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, Hà Nội.

9. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (2014), Hội thảo khoa học: Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 3, tr. 127-128.

10. Nguyễn Phương Thái-Phạm Văn Lam-Nguyễn Hoàng Trung-Trần Ngọc Anh-Trương Thị Thu Hà (2014), Tổng quan về Mạng từ tiếng Việt, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, Naiscorp.

11. Nguyễn Phương Thái-Trần Ngọc Anh-Trương Thị Thu Hà-Nguyễn Văn Hiệp-Phạm Văn Lam-Nguyễn Hoàng Trung (2014), Tổng quan về xây dựng Mạng từ tiếng Việt, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 4.

12. Nguyễn Phương Thái (2014), Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, http://www.vietlex.com/xu-li-ngon-ngu/131-Huong_toi_viec_xay_dung_MANG_TU_tieng_Viet.

13. Viện Ngôn ngữ học (2014), Hội thảo khoa học: Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, http://vienngonnguhoc.gov.vn/?act=News&do=Detail&nid=548.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Hà An (2015), Mạng từ tiếng Việt-Một cơ sở ngữ liệu đáng tin cậy cho việc xử lý tiếng Việt một cách tự động, http://trithucthoidai.vn/mang-tu-tieng-viet-mot-co-so-ngu-lieu-dang-tin-cay-cho-viec-xu-li-tieng-viet-mot-cach-tu-dong-a122972.html#.VYTocvmqqko.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]