Mặt trận bình dân (Pháp)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Mặt trận Bình dân Pháp là liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp, bao gồm Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản và các chính đảng, tổ chức chính trị khác trong thời kì 1935 - 1938. Mặt trận Bình dân Pháp đã có ảnh hưởng tích cực tới phong trào dân chủ Đông Dương 1936 - 1939.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Mặt trận Bình dân Pháp được thành lập ngày 17 tháng 6 năm 1935 với chủ trương chống phát xít, đòi quyền lợi chính trị, kinh tế cho đông đảo quần chúng, thi hành chính sách đối ngoại hòa bình và cải thiện đời sống kinh tế, chính trị cho "các dân tộc hải ngoại" (tức các thuộc địa của Pháp).

Mặt trận giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp tháng 5 năm 1936 (386/610 ghế). Ngày 4 tháng 6 năm 1936, mặt trận thành lập chính phủ do Léon Blum đứng đầu. Chính phủ này đã thi hành một số chính sách đối nội và đối ngoại có tính chất giải phóng hơn cho các thuộc địa. Ngày 21 tháng 6 năm 1937, nội các Blum tan rã, nội các Chautemps lên thay.

Tháng 4 năm 1938, nội các Daladier lên cầm quyền, Mặt trận Bình dân Pháp kết thúc.

Cương lĩnh[sửa | sửa mã nguồn]

Ảnh hưởng với nước Pháp[sửa | sửa mã nguồn]

Ảnh hưởng với các thuộc địa[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]