MSWLogo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

MSWLogo là một ngôn ngữ thông dịch dựa trên Logo, với một kết thúc trước GUI. Cốt lõi của nó là giống như UCBLogo bởi Brian Harvey. Đây là phần mềm miễn phí, mã nguồn có sẵn, trong Borland C + +. MSWLogo hỗ trợ rùa nhiều, và đồ họa 3D. MSWLogo cho phép đầu vào từ cổng COM và cổng LPT. MSWLogo cũng hỗ trợ một giao diện cửa sổ như vậy, I / O có sẵn thông qua giao diện và bàn phím này và các sự kiện chuột có thể kích hoạt ngắt. Cũng có thể được sản xuất đơn giản, hình ảnh động GIF trên MSWLogo phiên bản 6.5 với lệnh gifsave.

Lệnh Chữ viết tắt
forward FD
backward BK
right RT
left LT
clean CS
cleartext CT
showturtle ST
hideturtle HT
penup PU
pendown PD
ABS
ActiveWindow
AGET
ALERT
ALIAS
ALLTURTLES
APPENDMENU
APPENDMENUCOMMAND
APPENDMENUITEM
Arccos ACOS
ARCCOT ACOT
ARCCSC ACSC
ARCSEC ASEC
Arcsin ASIN
Arctan ATAN
ARRAY
ARRAYDIMS
ASCII
ASET
ASK

REPEAT

Aroundcircle ARC
Aroundcircle2 ARC2

Công dụng của lệnh[sửa | sửa mã nguồn]

forward (FD): rùa đi tới.

backward (BK): rùa lùi lại.

right (RT): rùa quay phải.

left (LT): rùa quay trái.

CS: rùa xoá màn hình.

CT: xoá hết các dòng lệnh đã ghi.

ST: hiển thị rùa.

HT: rùa trốn đi.

PU: rùa để bút lên.

PD: rùa đặt bút xuống.

ABS: báo cáo giá trị tuyệt đối của một số.

ActiveWindow: báo cáo tên của cửa sổ đồ họa hoạt động.

AGET: lấy một phần tử mảng.

ALERT: hiển thị một hộp cảnh báo.

ALIAS: định nghĩa một tên bí danh.

ALLTURTLES: kết quả đầu ra một danh sách của tất cả các loài rùa và thực hiện một cách hợp lý.

APPENDMENU: gắn thêm một trình đơn mới.

APPENDMENUCOMMAND: gắn thêm một mục trình đơn mới và gắn nó vào một danh sách lệnh Logo.

APPENDMENUITEM: gắn thêm một mục trình đơn mới và xác định một mục trình đơn ID.

ÁP DỤNG áp dụng một danh sách tham số để một thủ tục. "AQUA một tên màu Arccos (ACOS): báo cáo arccosine. ARCCOT (ACOT): báo cáo arccotangent. ARCCSC (ACSC): báo cáo arccosecant. ARCSEC (ASEC): báo cáo arcsecant. Arcsin (ASIN): báo cáo arcsine. Arctan (ATAN): báo cáo arctangent. ARRAY: tạo ra một mảng. ARRAY?: kiểm tra cho một tên là một mảng. ARRAYDIMS: kết quả đầu ra danh sách kích thước của một mảng. ASCII: chuyển đổi một ký tự vào giá trị ASCII của nó. ASET: lưu giữ một phần tử mảng. ASK: chạy một danh sách các lệnh cho một đối tượng cụ thể.REPEAT: lặp lại.ARC:vẽ cung tròn,Rùa là tâm.ARC2:Vẽ cung tròn,Rùa chạy theo đường tròn. I like Lỗi chú thích: Mã <ref> sai; thẻ ref không có tên thì phải có nội dung [1]</ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref></ref>

Lệnh[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> được định nghĩa trong <references> không có thuộc tính name.