MediaWiki:Titleblacklist-custom-imagename

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tên tập tin tải lên của bạn (“$2”) có trong danh sách đen vì nó rất thường gặp hoặc có vẻ chung chung. Xin vui lòng quay lại và chọn một tên rõ hơn cho tập tin này. Khi tải tập tin lên Wikipedia, xin hãy chọn một tên miêu tả tập tin tải lên và đủ rõ để cho người ta không có thể tình cờ chọn cùng tên này cho một tập tin khác.

Ví dụ tên tập tin thích hợp:

Yes check.svg "Nhà hát Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh 2013.JPG"
Yes check.svg "KDE Kicker config screenshot.png"
Yes check.svg "1863 Meeting of Settlers and Maoris at Hawke's Bay, New Zealand.jpg"
Yes check.svg "Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thoại.png"

Ví dụ tên tập tin không thích hợp:

X mark.svg "Image01.png"
X mark.svg "Nam.jpg"
X mark.svg "DSC00001.JPG"
X mark.svg "30996951316264l.jpg"

Nếu bạn có lý do thích hợp để tải lên một tập tin có tên này, hoặc nếu bạn gặp thông báo này khi tải lên phiên bản mới của một tập tin đã tồn tại, xin hãy báo cho chúng tôi tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên. Hãy cho biết đúng tên của tập tin mà bạn muốn tải lên. Cảm ơn.