Bước tới nội dung

Nữ Chân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Nữ Chân có thể là:

  • Người Nữ Chân, là nhóm các dân tộc Tungus sống ở vùng Mãn Châu cho đến thế kỷ 17
    • Hải Tây Nữ Chân, một nhóm người Nữ Chân được xác định bởi người Trung Quốc thời nhà Minh
    • Kiến Châu Nữ Chân, một nhóm người Nữ Chân được xác định bởi người Trung Quốc thời nhà Minh
    • Dã Nhân Nữ Chân, một nhóm người Nữ Chân được xác định bởi người Trung Quốc thời nhà Minh
  • Chữ viết Nữ Chân, hệ thống chữ viết của người Nữ Chân
  • Tiếng Nữ Chân, ngôn ngữ tuyệt chủng được nói bởi người Nữ Chân
  • Nhà Kim, còn được gọi là nhà Nữ Chân