Phương Thịnh

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Phương Thịnh là một thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Vị trí địa lý[edit | edit source]

- Địa giới của xã Phương Thịnh ở phía bắc giáp xã Hưng Thạnh, phía nam giáp xã Phong Mỹ và xã Ba Sao, phía đông giáp xã Ba Sao và xã Trường Xuân và ở phía tây giáp huyện Tam Nông[1]

Biểu đồ gió Hưng Thạnh Biểu đồ gió
huyện Tam Nông B Trường Xuân
T    xã Phương Thịnh    Đ
N
Phong Mỹ Ba Sao

Lịch sử[edit | edit source]

  • Quyết định 382-CP[1][2] ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ:
  1. Chia xã Phương Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Phương Thịnh và xã Ba Sao.
  2. Thành lập xã Phương Trà trên cơ sở sáp nhập ấp Một của xã Phương Thịnh và một nửa ấp Mỹ Quới của xã Mỹ Trà.
  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chú thích[edit | edit source]