Quex

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
quex
Phát triển bởi Dr.-Ing. Frank-Rene Schäfer
Bản mẫu:Infobox software/simple
Hệ điều hành Cross-platform
Thể loại Công cụ Phân tích từ vựng
Giấy phép LGPL
Trang mạng quex.sourceforge.net

Quex là một công cụ phát sinh phân tích từ vựng dùng trong ngôn ngữ lập trình CC++. Các tính năng nổi trội bao gồm khả năng phát sinh các phân tích từ vừng hỗ trợ đầu ra mã Unicode, tạo mã trực tiếp (loại không cần bảng) phân tích từ vựng và dùng các quan hệ kế thừa trong chế độ phân tích từ vựng.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Quex theo sau cú pháp của công cụ lex cổ điển và Flex cho mô tả của biểu thức chính quy. Ví dụ trong phần Flex có thể dịch sang mã nguồn Quex như sau:

header {
  #include <cstdlib> // Phiên bản C++ của 'stdlib.h'
}

define {
  digit   [0-9]
  letter  [a-zA-Z]
}

mode X:
<skip:   [ \t\n\r]> 
{
  "+"         => QUEX_TKN_PLUS;    
  "-"         => QUEX_TKN_MINUS;   
  "*"         => QUEX_TKN_TIMES;   
  "/"         => QUEX_TKN_SLASH;   
  "("         => QUEX_TKN_LPAREN;   
  ")"         => QUEX_TKN_RPAREN;   
  ";"         => QUEX_TKN_SEMICOLON; 
  ","         => QUEX_TKN_COMMA;   
  "."         => QUEX_TKN_PERIOD;   
  ":="         => QUEX_TKN_BECOMES;  
  "="         => QUEX_TKN_EQL;    
  "<>"         => QUEX_TKN_NEQ;    
  "<"         => QUEX_TKN_LSS;    
  ">"         => QUEX_TKN_GTR;    
  "<="         => QUEX_TKN_LEQ;    
  ">="         => QUEX_TKN_GEQ;    
  "begin"       => QUEX_TKN_BEGINSYM;  
  "call"        => QUEX_TKN_CALLSYM;  
  "const"       => QUEX_TKN_CONSTSYM;  
  "do"         => QUEX_TKN_DOSYM;   
  "end"        => QUEX_TKN_ENDSYM;   
  "if"         => QUEX_TKN_IFSYM;   
  "odd"        => QUEX_TKN_ODDSYM;   
  "procedure"     => QUEX_TKN_PROCSYM;  
  "then"        => QUEX_TKN_THENSYM;  
  "var"        => QUEX_TKN_VARSYM;   
  "while"       => QUEX_TKN_WHILESYM;

  {letter}({letter}|{digit})* => QUEX_TKN_IDENT(strdup(Lexeme));
  {digit}+          => QUEX_TKN_NUMBER(atoi(Lexeme));
.              => QUEX_TKN_UNKNOWN(Lexeme);
}

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quex, official website