Schistura

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Schistura
Schistura mahnerti.jpg
Schistura mahnerti
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Lớp (class)Actinopterygii
Bộ (ordo)Cypriniformes
Họ (familia)Nemacheilidae
Chi (genus)Schistura
McClelland, 1838
Loài điển hình
Cobitis rupecula
McClelland, 1838
Danh pháp đồng nghĩa
Acoura Swainson, 1839

Schistura là một chi cá trong họ Nemacheilidae thuộc bộ cá chép Cypriniformes bản địa của phía Nam và Đông châu Á[1]

Các loài[sửa | sửa mã nguồn]

Có 217 loài được ghi nhận trong chi này:[2]

| style="width: 50%;text-align: left; vertical-align: top; " |

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ MacDonald, M. (2008): Loaches: Natural History and Aquarium Care. T.F.H. Publishing, Inc., Neptune City, NJ. p.256 ISBN 978-0-7938-0620-1.
 2. ^ Kottelat, M. (2012): Conspectus cobitidum: an inventory of the loaches of the world (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei). The Raffles Bulletin of Zoology, Suppl. No. 26: 1-199.
 3. ^ Lalramliana (2012). “Schistura aizawlensis, a new species of loach from Mizoram, northeastern India (Cypriniformes: Balitoridae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23 (2): 97–104. 
 4. ^ Chen, X.-Y. & Neely, D.A. (2012). Schistura albirostris, a new nemacheiline loach (Teleostei: Balitoridae) from the Irrawaddy River drainage of Yunnan Province, China” (PDF). Zootaxa, 3586: 222–227. 
 5. ^ Solo, B., Lalramliana, Lalronunga, S. & Lalnuntluanga (2014). “Schistura andrewi, a new species of loach (Teleostei: Nemacheilidae) from Mizoram, northeastern India”. Zootaxa, 3860 (3): 253–260. doi:10.11646/zootaxa.3860.3.4. 
 6. ^ Plongsesthee, R., Page, L.M. & Beamish, W. (2011). “Schistura aurantiaca, a new species from the Mae Khlong basin, Thailand (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (2): 169–178. 
 7. ^ Bohlen, J. & Šlechtová, V. (2011). “A new genus and two new species of loaches (Teleostei: Nemacheilidae) from Myanmar”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (1): 1–10. 
 8. ^ Plongsesthee, R., Kottelat, M. & Beamish, F.W.H. (2013). “Schistura crocotula, a new loach from Peninsular Thailand (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (2): 171–178. 
 9. ^ Ou, C., Montaña, C.G., Winemiller, K.O. & Conway, K.W. (2011). “Schistura diminuta, a new miniature loach from the Mekong River drainage of Cambodia (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (3): 193–200. 
 10. ^ Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2011). Schistura fasciata, a new nemacheiline species (Cypriniformes: Balitoridae) from Manipur, India” (PDF). Journal of Threatened Taxa, 3 (2): 1514–1519. 
 11. ^ Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2013). “Schistura ferruginea, a new species of loach from Northeast India (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (1): 49–56. 
 12. ^ Bohlen, J., Šlechtová, V. & Udomritthiruj, K. (2014). Schistura hypsiura, a new species of loach (Cobitoidea: Nemacheilidae) from South-West Myanmar” (PDF). Raffles Bulletin of Zoology, 62: 21–27. 
 13. ^ Bohlen, J., Petrtýl, M., Chaloupková, P. & Borin, C. (2016): Schistura kampucheensis, a new species of loach from Cambodia (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 26 (4): 353-362.
 14. ^ Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2012). “Schistura koladynensis, a new species of loach from the Koladyne basin, Mizoram, India (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23 (2): 139–145. 
 15. ^ Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2014). “Schistura liyaiensis, a new loach from Barak River, Manipur, India (Cypriniformes: Nemacheilidae)”. Ichthyological Research, 62 (3): 313–319. doi:10.1007/s10228-014-0447-2. 
 16. ^ Lalronunga, S., Lalnuntluanga & Lalramliana (2013). “Schistura maculosa, a new species of loach (Teleostei: Nemacheilidae) from Mizoram, northeastern India”. Zootaxa, 3718 (6): 583–590. doi:10.11646/zootaxa.3718.6.6. 
 17. ^ Suvarnaraksha, A. (2012). “Schistura maejotigrina, a new stream loach (Pisces: Nemacheilidae) from northern Thailand”. Zootaxa, 3586: 131–137. 
 18. ^ Endruweit, M. (2014): Schistura megalodon species nova, a new river loach from the Irra-waddy basin in Dehong, Yunnan, China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae). Zoological Research, 35 (5): 353−361.
 19. ^ Lalramliana, Lalronunga, S., Vanramliana & Lalthanzara, H. (2014). “Schistura mizoramensis, a new species of loach from Mizoram, northeastern India (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 25 (3): 205–212. 
 20. ^ Kottelat, M. & Leisher, C. (2012). “Fishes from Phuong Hoang cave, northern Vietnam, with description of a new species of loach (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23 (3): 237–244. 
 21. ^ a ă Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2013). “Two new species of stone loaches of the genus Schistura from the Koladyne basin, Mizoram, India (Teleostei: Cobitoidei: Nemacheilidae)”. Zootaxa, 3731 (4): 561–576. doi:10.11646/zootaxa.3731.4.8. 
 22. ^ Lokeshwor, Y., Barat, A., Sati, J., Darshan, A., Vishwanath, W. & Mahanta, P.C. (2012). Schistura obliquofascia, a new loach from Uttarakhand, India (Cypriniformes: Nemacheilidae)” (PDF). Zootaxa, 3586: 255–263. 
 23. ^ Page, L.M., Plongsesthee, R., Beamish, F.W.H., Kangrang, P., Randall, Z.S., Singer, R.S. & Martin, Z.P. (2012). Schistura (Teleostei: Nemacheilidae) in the Mae Khlong basin in southwestern Thailand with description of a new species” (PDF). Zootaxa, 3586: 319–328. 
 24. ^ Lokeshwor, Y., Vishwanath, W. & Kosygin, L. (2013). “Schistura paucireticulata, a new loach from Tuirial River, Mizoram, India (Teleostei: Nemacheilidae)”. Zootaxa, 3683 (5): 581–588. doi:10.11646/zootaxa.3683.5.6. 
 25. ^ a ă Bohlen, J. & Šlechtová, V. (2013). “Two new species of Schistura from Myanmar (Teleostei: Nemacheilidae)” (PDF). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (1): 21–30. 
 26. ^ Shangningham, B., Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2014). “Schistura phamhringi, a new stone loach from Chindwin Basin in Manipur, India (Cypriniformes: Nemacheilidae)”. Zootaxa, 3786 (2): 181–191. 
 27. ^ a ă Endruweit, M. (2014): Taxonomical notes on selected freshwater fish species described from northern and central Vietnam (Cypriniformes: Balitoridae, Cobitidae, Cyprinidae, Nemacheilidae; Perciformes: Channidae, Osphronemidae; Synbranchiformes: Mastacembelidae). Zoological Research, 35 (2): 142−159.
 28. ^ Lokeshwor, Y. & Vishwanath, W. (2013). “Schistura porocephala, a new nemacheilid loach from Koladyne basin, Mizoram, India (Teleostei: Nemacheilidae)”. Ichthyological Research, 60 (2): 159–164. doi:10.1007/s10228-012-0325-8. 
 29. ^ Zheng, L.-P., Yang, J.-X. & Chen, X.-Y. (2012). “Schistura prolixifasciata, a new species of loach (Teleostei: Nemacheilidae) from the Salween basin in Yunnan, China”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23 (1): 63–67. 
 30. ^ Bohlen, J. & Šlechtová, V. (2013). “Schistura puncticeps, a new species of loach from Myanmar (Cypriniformes: Nemacheilidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (1): 85–92. 
 31. ^ Endruweit, M. (2014). Schistura sexnubes, a new diminutive river loach from the upper Mekong basin, Yunnan Province, China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae)”. Zoological Research, 35 (1): 59–66. 
 32. ^ Bohlen, J. & Šlechtová, V. (2014): Schistura shuensis, a new species of loach from Myanmar (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24 (3): 217-223.
 33. ^ Suvarnaraksha, A. (2015). “A new species of highland loach, Schistura sirindhornae, from the upper Chao Phraya River basin, Thailand (Pisces: Ostariophysi: Nemacheilidae)” (PDF). Zootaxa, 3962 (1): 158–170. 
 34. ^ a ă Nguyen Thi Hoa, Nguyen Van Hao & Hoang Thanh Thuong (2010). “Two new species of Oreias Sauvage, 1874 discovered in Son La City, Vietnam”. Vietnam Journal of Biology, 32 (4): 45–53. 
 35. ^ Kangrang, P., Page, L.M. & Beamish, F.W.H. (2012). Schistura tenebrosa, a new species of loach from the Kwai Noi River system, Mae Khlong basin, Thailand (Teleostei: Nemacheilidae)” (PDF). Zootaxa, 3586: 69–77. 

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Dữ liệu liên quan tới Schistura tại Wikispecies