Tập huấn luyện

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Một tập huấn luyện được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, cùng với phương pháp học có giám sát, và nó bao gồm một vec-tơ đầu vào và một vec-tơ kết quả.

Nói chung, một hệ thống thông minh (intelligent system) bao gồm một hàm chức năng nhận một hay nhiều đối số và cho ra kết quả là một vec-tơ đầu ra, và nhiệm vụ của phương pháp học là chạy hệ thống với vec-tơ đầu vào làm đối số, tính toán vec-tơ đầu ra, so sánh nó với vec-tơ kết quả và thay đổi một ít trong trật tự để có được vec-tơ đầu ra gần đúng với vec-tơ kết quả ở lần chạy tiếp theo của hệ thống.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]