Tỷ số tăng trưởng bền vững

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tỷ số tăng trưởng bền vững là một tỷ số tài chính để đánh giá khả năng tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thông qua tích lũy lợi nhuận.

Cách tính[sửa | sửa mã nguồn]

Tỷ số này có thể tính ra bằng cách lấy lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định chia cho vốn chủ sở hữu trong cùng kỳ. Công thức như sau:

Tỷ số tăng trưởng bền vững = 100% x Lợi nhuận giữ lại
Vốn chủ sở hữu

Vì lợi nhuận giữ lại bằng tỷ số lợi nhuận giữ lại nhân với tổng lợi nhuận sau thuế, nên công thức trên có thể viết lại như sau:

Tỷ số tăng trưởng bền vững = 100% x Tỷ số lợi nhuận giữa lại x Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu

Tương đương với:

Tỷ số tăng trưởng bền vững = Tỷ số lợi nhuận giữ lại x Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tương đương với:

Tỷ số tăng trưởng bền vững = Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu x (1 - Tỷ số chi trả cổ tức)

Ý nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Tỷ số này cho biết tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được nếu không tăng vốn chủ sở hữu.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]