Template (tin học)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong tin học, template là một bản mẫu theo đó người dùng có thể thêm thông tin và thu được một đối tượng thông tin cụ thể trong một ứng dụng tin học.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

  • Trong xử lý ảnh, template là một mẫu được dùng để xác định và đối sánh với ảnh đã được quét đưa vào máy.
  • Trong bảng tính, đó là một bảng tính đã được lập sẵn có chứa các công thức, nhãn và các yếu tố khác.
  • Trong xử lý văn bản, đó là một tập tin chuẩn hóa, được thiết kế sẵn có chứa các định dạng, kiểu mẫu và có thể có cả các văn bản tổng quát, dùng cho các văn bản khác.
  • Trong lập trình, template là một công cụ hay kỹ thuật lập trình dùng cho lập trình tổng quát (đặc biệt trong ngôn ngữ C++) hoặc cho siêu lập trình (metaprogramming), tức một kỹ thuật mà trình biên dịch dùng để sinh ra mã nguồn tạm thời.
  • Trong công nghệ phần mềm, template chỉ các thành phần có thể kết hợp với một mô hình dữ liệu để sinh ra một tài liệu.
  • Trong thiết kế web, template là một trang mẹ dùng để sinh các trang con một các tự đông hay bán tự động.
  • Trong trình thư điện tử, template là một mẫu thư theo đó người dùng nhập thêm thông tin để sinh ra các thư theo một số lượng lớn, gửi tới nhiều người hay nhiều lần theo một tần suất nhất định.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]