Thành viên:Fmzjf

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
諸 惡 莫 作 (Chư ác mạc tác), 眾 善 奉 行 (chúng thiện phụng hành), 自 淨 其 意 (tự tịnh kỳ ý), 是 諸 佛 教 (thị chư Phật giáo).
sabba pāpassa akaraṇaṃ, kusalassa upasaṃpadā; sacitta pariyodapanaṃ, etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

吀嘲各伴 (xin chào các bạn), 碎於底 (tôi ở đây): zh:User:Fmzjf