Thành viên:Lethanhhai1971

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thạc sĩ tự động học và IT, khoa tự động và người máy, ĐH bách khoa Warszawa, Ba Lan

Thạc sĩ quản trị kinh doanh, khoa kỹ sư công nghệ ĐH bách khoa Warszawa liên thông với Đại học kinh tế quốc dân SGH, Warszawa, Ba Lan

Chứng chỉ sau đại học về nhân học, khoa triết và xã hội học, viện hàn lâm khoa học Ba Lan.

NCS bậc tiến sĩ ngành công nghệ và hệ thống học (cybernetic), ĐH bách khoa Warszawa

Tiến sĩ ngành xã hội và triết học, Viện hàn lâm khoa học Ba Lan.

Nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ khoa học chuyên ngành lý thuyết xã hội tại Viện Triết và xã hội học, Viện hàn lâm khoa học Ba Lan.

Giảng viên thỉnh giảng khoa Truyền thông, Đại học Văn hóa tp.HCM

Tác giả tiểu thuyết Cơn Mơ Trong Tuyết, NXB Văn Nghệ tp.HCM 2007

Tác giả sách du ký Warszawa Thân Yêu, NXB Văn Nghệ tp.HCM 2010

Đồng tác giả sách nghiên cứu Khảo cổ học Nam Bộ, từ Thực nghiệm đến Lý thuyết, Nhà xuất bản Tổng hợp tp.HCM 2010

Tác giả sách du ký Nếm Sake ở Kobenhavn, NXB Văn Nghệ tp.HCM 2015

Tăc giâ sách lý luận Giá trị thặng dư trong nền kinh tế nối kết, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 2016

Blog nghiên cứu cho sinh viên các ngành xã hội và nhân văn ở địa chỉ sotaynghiencuu.blogspot.com