Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Dọn dẹp liên wiki

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Trang này không có đoạn mở đầu vì tôi lười. Hãy Feather-core-external-link.svg viết giúp một đoạn (mở đầu, hướng dẫn...) nếu bạn thích.

  Công cụ

  Javascript

  Thêm các dòng mã tương ứng vào trang global.js của bạn (đừng quên dấu ";" cuối dòng):

  Nếu không muốn chép dán quá nhiều, xem lưu ý bên dưới.
  • Bộ công cụ m:MoreMenu
   • mw.loader.load('https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:MoreMenu.import.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Cài đặt script nhanh. Không hoạt động với trang global.js.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-script-installer.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Twinkle toàn cục, có thể không tương thích hoàn toàn với Twinkle thường.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Xiplus/TwinkleGlobal.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Hiển thị nhanh một số thông tin trang.
   • mw.loader.load('//mediawiki.org/w/index.php?title=XTools/ArticleInfo.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Cắt ảnh nhanh, cho ra một đoạn mã dùng Bản mẫu:CSS image crop.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/CSSImageCrop.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết cá nhân vào thanh bên.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Awesome Aasim/addmylinks.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một nút có chức năng tự động cuộn lên trên cùng trang vào góc dưới bên trái màn hình.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Danski454/goToTop.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một nút hình mũi tên vào vị trí bên trái nút Theo dõi (hình ngôi sao) ở thanh điều hướng đầu trang, giúp cuộn nhanh xuống cuối. Lý do: Không cần thiết.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/ToBottom.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một nút nhỏ hình mũi tên có chức năng co gọn đề mục vào phía bên trái tiêu đề.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/CollapseSections.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một nút tròn màu đen vào góc trên bên phải, có chức năng hiển thị số lần lùi sửa trong 24 giờ ở bài đang xem và đổi màu theo thông số.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Evad37/EditWarChecker.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Giúp lùi sửa hàng loạt từ trang Đóng góp.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Writ Keeper/Scripts/massRollback.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Đổi mọi liên kết Lùi tất cả thành dạng Ajax, giúp lùi sửa nhanh, không cần mở thẻ mới.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/AjaxRollback.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một ký tự vào bên phải tên đề mục (chỉ hiển thị khi di chuột vào tên đề mục đó), hiển thị liên kết đến đề mục khi kích hoạt, nhấp lần 2 để tắt.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Enterprisey/copy-section-link.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm thông tin vào các trang Khác, gồm khoảng thời gian, mã phiên bản, kích cỡ, và hiệu số.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/MoreDiffInfo.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm nút kích hoạt hiển thị danh sách việc cần làm vào thanh điều hướng góc trên bên phải.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/TodoList.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Nếu truy cập vào một liên kết đến đề mục, nhưng đề mục đó đã được lưu trữ, một dòng chứa liên kết tìm kiếm đề mục đó ở đầu trang sẽ xuất hiện.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-find-archived-section.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết đến trình Cắt ảnh nhanh (liên kết ngoài) ở thanh bên.
   • mw.loader.load('//commons.wikimedia.org/w/load.php?modules=ext.gadget.CropTool');
  • Tự động lùi sửa nhanh từ trang Đóng góp, cho phép nhập tóm lược tuỳ chọn, tự đánh dấu sửa đổi là bot nếu người dùng có quyền bảo quản viên hoặc lùi sửa toàn cục.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Hoo_man/smart_rollback.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Giúp lưu trữ và tái sử dụng tóm lược sửa đổi.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/EasySummary.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm thông tin mã phiên bản trong trang Lịch sử.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/ShowRevisionID.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm nút Đánh dấu tuần tra vào trang Thay đổi gần đây và bên cạnh sửa đổi mới trong Khác.
   • mw.loader.load('//wikidata.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-Mark_as_patrolled.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một ghi chú về tình trạng cấm hoặc theo dõi của người dùng ở các wiki khác.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Krinkle/Scripts/CVNSimpleOverlay_wiki.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một dòng chứa tên, miêu tả và liên kết đến khoản mục Wikidata ở đầu trang.
   • mw.loader.load('//wikidata.org/w/index.php?title=User:Yair_rand/WikidataInfo.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm nút sửa nhanh vào bên cạnh đề mục.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/QuickEdit.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tô màu sửa đổi dựa trên điểm đánh giá chung, giúp nhận định nhanh sửa đổi gây hại.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:He7d3r/Tools/ScoredRevisions.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một ký tự mũi tên nhỏ ở phía trên bên phải các liên kết wiki dẫn đến trang đổi hướng, có chức năng dẫn trực tiếp đến chính trang đó.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/NoRedirect.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm mục Null edit vào menu Thêm.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/NullEdit.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Sắp xếp danh sách không đánh số trong trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/ListSorter.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một mục cho phép xem danh sách trang con vào menu trong thẻ Thêm ở đầu trang. Chú ý: Trùng với MoreMenu.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/Subpages.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Nhanh chóng chọn và xoá đề mục khỏi trang. Chú ý: Thường xuyên không hoạt động hoặc gây lỗi.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/SectionRemover.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Nhanh chóng chọn và di chuyển đề mục đến trang đích. Chú ý: Thường xuyên không hoạt động hoặc gây lỗi.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/SectionMover.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết đến tuỳ chọn Twinkle vào vị trí bên cạnh nút Tuỳ chọn trên thanh điều hướng góc trên bên phải.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Equazcion/BetterTwinklePrefs.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm các thẻ Đóng góp, Đăng nhập trung ương và Thống kê vào thanh điều hướng đầu trang. Chú ý: Trùng với MoreMenu.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/ContribsTabVector.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Di chuyển trang con đồng thời với trang mẹ.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NhacNy2412/SubpageMover.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thông báo tự động cập nhật, không cần làm mới trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/UpdateNotifications.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một nút "ajax undo" vào bên cạnh nút "lùi lại" thông thường, giúp lùi nhanh một sửa đổi nhất định nào đó trong lịch sử trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/AJAXUndo.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Mở rộng vùng nội dung trong giao diện Vector mới, nhưng chỉ kích hoạt khi nhấp vào ký hiệu đầu trang. Lý do: Phiền toái và không cần thiết.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Jdlrobson/vector-max-width-toggle.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Biến tiêu đề trang thành một hộp có chức năng tương tự thanh tìm kiếm, nhưng sẽ luôn dẫn đến chính xác trang có tên được nhập vào.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Chlod/Scripts/GoToTitle.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Hiển thị thông báo trên màn hình ngay khi nhận được.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Evad37/livenotifications.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động điều hướng các trang di động về trang máy tính, ví dụ: en.m.wikipedia.org đổi hướng về en.wikipedia.org.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Þjarkur/NeverUseMobileVersion.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động điều hướng các trang không tồn tại có dấu / sau cùng về trang mới không còn dấu này.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Majavah/Unslashifier.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động sắp xếp các wiki trong Đặc biệt:Đăng nhập trung ương theo số sửa đổi (giảm dần).
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Nardog/SortCentralAuthByEditCount.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Chạy file audio ngay trên trang đang xem, không hiển thị thêm layer mới.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Nardog/PlayAudioNow.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Danh sách theo dõi toàn cục.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/Global watchlist/stable.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm chỉ mục vào các khu điều hướng trên trang, chỉ hoạt động ở các wiki dùng tiếng Anh. Chú ý: Có thể sửa.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/PortletLinks.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết Khác giữa phiên bản thêm thảo luận và phiên bản trước vào văn bản chứa thời gian bên cạnh thảo luận đó. Chỉ hoạt động ở en.wiki.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Evad37/TimestampDiffs.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một ô tìm kiếm vào thanh bên, giúp tìm nhanh trang con trong không gian tên thành viên.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/Userspace.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Giúp nhanh chóng đổi lịch sử hai trang với nhau. Chỉ hoạt động khi tài khoản có một số quyền nhất định.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Ahecht/Scripts/pageswap.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động ngừng trình sửa đổi khi truy cập trang không tồn tại. Chú ý: Có thể khiến liên kết đến trang không tồn tại từ Thay đổi gần đây bị hỏng.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Awesome Aasim/noeditredlinks.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết sửa đề mục cho các trang không có nút sửa. Chú ý: Hiển thị ở cả những đề mục nhúng không tồn tại.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:The Voidwalker/alwaysEditSectionLink.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một liên kết vào thanh bên, giúp hiển thị các anchor trong trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:PerfektesChaos/js/fragmentAnchors/r.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một dòng ghi chú dưới đề mục cho biết người dùng đã được đổi hướng đến đề mục đó.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Enterprisey/section-redir-note.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Xem ảnh bằng lightbox. Chú ý: Không có nút tắt (?).
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Rezonansowy/SimpleLightbox.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm một ghi chú ẩn tự động tính tuổi và thời gian đến hiện tại vào các số chỉ năm trong những trang nói về nhân vật và tổ chức. Chỉ hoạt động ở en.wiki.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Gary/subjects_age_from_year.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Hiển thị một số thông tin về kích cỡ hình, thông tin về kích cỡ hình khuyến cáo (dưới 200.000px) và một vài liên kết có liên quan. Chú ý: Chép cả đoạn.
  // Hiển thị một số thông tin về kích cỡ hình, thông tin về kích cỡ hình khuyến cáo (dưới 200.000px) và một vài liên kết có liên quan.
  if (mw.config.get('wgDBname') == 'viwiki') {
  	mw.loader.load('//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_viên:NguoiDungKhongDinhDanh/script-imageres.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  } else {
  	if (mw.config.get('wgDBname') == 'enwiki') {
  		mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Alex_21/script-imageres.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  	} else {
  		mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/script-imageres.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  	}	
  }
  
  • Giúp nhanh chóng kiểm tra một số thông tin liên quan đến tiêu chí đề cử Bạn có biết. Chú ý: Chưa sửa lại theo tiêu chí ở vi.wiki.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/DYKcheck.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết restore vào bên cạnh phiên bản trong lịch sử trang, giúp phục hồi nhanh phiên bản.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/Restorer.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm thẻ EdNo giúp dẫn thẳng đến trang Thông báo sửa đổi của trang đang truy cập vào thanh điều hướng đầu trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/Edit_notice.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tạo nút Đổi vị trí ở bên cạnh nút Xem trong trang Đặc biệt:Nhật trình. Chỉ hoạt động hai chiều nếu dùng tiền tố User khi nhập nội dung vào ô Mục tiêu. Chú ý: Có thể sửa.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Amorymeltzer/logSwap.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Làm gọn nhật trình cấp quyền. Chú ý: Không hoạt động ở các wiki không dùng tiếng Anh; có thể sửa.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/Pretty_rights_log.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm liên kết đến Đặc biệt:Bộ lọc sai phạm/examine lên đầu trang Đóng góp.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/Examine_edits.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm lựa chọn giới hạn 1000 sửa đổi gần nhất lên đầu trang Đóng góp. Chú ý: Không hoạt động ở các wiki không dùng tiếng Anh.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/ExpandHistory.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Rút ngắn tên hiển thị của các thẻ trình duyệt. Chú ý: Chỉ hoạt động ở en.wiki; có thể sửa.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/short-tabs.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thay đổi để liên kết tập tin đỏ luôn chỉ trực tiếp đến trang nằm trong không gian tên Tập tin, thay cho Tải lên.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/Red files.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm nhanh bản mẫu bảo trì. Lý do: Trùng với Twinkle.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:DannyS712/TagsManager.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm thẻ Blank vào đầu trang, giúp xoá nhanh toàn bộ nội dung.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NhacNy2412/BlankedThePage.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động xếp các sửa đổi trong trang Đóng góp theo trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/ContribsByPage.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Công cụ hỗ trợ điều tra rối. Chú ý: Chỉ hoạt động ở en.wiki.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:GeneralNotability/spihelper.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm thẻ CopyvioCheck chứa liên kết đến copyvios.toolforge.org vào menu Thêm. Lý do: Trùng với MoreMenu.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/CopyvioChecker.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Làm nổi thanh điều hướng đầu trang.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/FloatHead.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Làm nổi mục lục.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/FloatingTOC.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Làm nổi và thêm thanh cuộn cho thanh điều hướng bên.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:BrandonXLF/FloatSide.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Xem nhanh sửa đổi.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/QuickDiff.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Xem liên kết đi khỏi trang.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Krinkle/Tools/WhatLeavesHere.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm nút lùi sửa hàng loạt nếu người dùng chưa có quyền này. Chú ý: Chỉ hoạt động nếu người dùng chưa có quyền rollback và đã được tự đánh dấu tuần tra.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/Rollback2.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động điều hướng các trang con thành viên không tồn tại về trang thành viên, thảo luận thành viên, rồi đóng góp.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/NoUserpages.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Giúp sao chép diff trong thẻ Lịch sử trang. Chú ý: Nút Copy không có tác dụng, tự động cuộn lên nếu danh sách quá dài.
   • mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Alexander_Davronov/HistoryHelper.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Sửa nội dung từ trang Khác. Chú ý: Chép dán văn bản định dạng, không thể xoá dòng trắng.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Jon_Harald_Søby/diffedit.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Tự động ấn nút Làm mới.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/AutoPurge.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  • Thêm nút Làm mới vào thẻ Thêm ở đầu trang.
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/Purge.js&action=raw&ctype=text/javascript');

  • Tôi thường cập nhật các script ở trang global.js cá nhân hơn ở đây. Nếu bạn muốn trải nghiệm đồng thời giao diện của tôi (tương đối nhiều thứ), hãy chép và dán dòng thứ nhất vào trang global.js của bạn; nếu bạn chỉ muốn dùng các script ổn định toàn cục (skin Vector cũ), chép dán dòng thứ hai (nhắc lại: đừng quên dấu ";" ở cuối):
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/global.js&action=raw&ctype=text/javascript');
   • mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NguoiDungKhongDinhDanh/scripts.js&action=raw&ctype=text/javascript');

  Webapp

  Phương thức

  Quy tắc

  • Khu vực tuần tra: Thay đổi gần đây, Trang mới, Tập tin mới
  • Nếu phát hiện một sửa đổi nguy hại của một thành viên mới, xem xét toàn bộ các sửa đổi địa phương của tài khoản đó, rồi chuyển sang danh sách tập tin.
  • Trong trường hợp có nhiều sửa đổi gây hại, tiếp tục xem Đặc biệt:Đăng nhập trung ương để biết các sửa đổi toàn cục, sau đó kiểm tra đóng góp ở từng dự án một, đặc biệt chú ý Wikidata và Commons (hai dự án lớn ít bảo quản viên).
  • Báo cáo ở các trang đặc dụng nếu không thể tự mình hoàn tác hoặc đối tượng gây hại nghiêm trọng.

  Địa chỉ