Thành viên:Nguyenhai314/Danh sách thành viên không nhận thư

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Dưới đây là danh sách thành viên không muốn nhận thư mời biểu quyết. Các thành viên không muốn nhận thư có thể tùy ý thêm tên mình ở phía dưới:

    • Auhg8
    • Bdanh