Thành viên:Trần Thế Trung

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Thân chào!

    Tôi là Thành viên:Tttrung, nhưng đang gặp vấn đề lấy số để đăng nhập 2 bước. Tôi đã chọn đăng nhập 2 bước, ở bước thứ 2, cần dùng ứng dụng Google Authenticator, ứng dụng này cài trên 1 điện thoại của tôi, nhưng điện thoại này đã hỏng, nên ứng dụng này không truy cập được nữa. Tôi đang tìm cách để xử lý vấn đề này. Trong lúc chưa xử lý xong thì dùng tài khoản này.

    Đây cũng là tài khoản Thành_viên:Trần_Thế_Trung~viwiki