Thảo luận:Cơ sở dữ liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có ai có thể giải thích cho tôi công nghệ tính toán là gì không? Mekong Bluesman

Chắc có nghĩa là "information technology" hay "informatics". Thường thường tôi dùng từ "tin học" cho ý nghĩa này. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 04:09, 30 tháng 3 2005 (UTC)

If that is the case then what a translation! I guess that technology became công nghệ and that is fine. But information into tính toán!!! Unless an explanation is given, I give up. Mekong Bluesman 05:59, 30 tháng 3 2005 (UTC)
Tôi đã sửa thành công nghệ thông tin DHN 06:03, 30 tháng 3 2005 (UTC)
Kỹ thuật thông tin. Mekong Bluesman 06:18, 30 tháng 3 2005 (UTC)
Tôi thấy kỹ thuật thông tin không thịnh hành lắm. Thử tìm trên Google. DHN 06:27, 30 tháng 3 2005 (UTC)
Kỹ thuật tính toán là cụm từ cũ ở các nước XHCN (вычислителная техника) để chỉ ngành IT hay công nghệ thông tin bây giờ. Tin học lấy từ chữ informatique, nhấn mạnh việc xử lí thông tin. Đại học Anh, Mỹ dùng chữ Computer science cho môn học này. Đức ngày xưa dùng chữ EDV (xử lí dữ liệu điện tử). Bây giờ hầu hết thế giới đều dùng chữ IT. Phan 08:32, 30 tháng 3 2005 (UTC)
Trước đây trong nước dùng "tin học", giờ dùng phổ biến là công nghệ thông tin. Từ "tin học" còn dùng trong 1 số cụm từ như "diễn đàn tin học", "tin học văn phòng"... Avia 09:39, 30 tháng 3 2005 (UTC)